By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 1/2, 27. 1., s. 18-19
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 9, 15. 11., s. 41-43
Annotation: Rozhovor s turkologem a překladatelem P. Kučerou o fatvě, vztahu islámu k literatuře a románu S. Rushdieho "Satanské verše"; připojena bio-bibliografická...
Article
3
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 4, 2014, č. 13, 12. 10., s. 66-75
Annotation: Rozhovor s překladatelem, turkologem P. Kučerou. Připojena "Ukázka z románu Orhana Pamuka: Tichý dům" v překladu PK (s. 76-78).
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 8, 20. 10., s. 48-51
Annotation: Studie se věnuje turecké literární cenzuře od 19. století až po současnost.
Article
6
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 11, 2019, n. 3, s. 17-27
Annotation: Studie analyzující vztah mezi literárním dílem a jeho filmovým zpracováním jak z hlediska literární a filmové estetiky, tak v kontextu středoevropského...
Article