By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 76, jaro, s. 28-30
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 2, 12. 2., s. 105
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející otisk veršů A. Luňáčkové (nar. v Ostravě; "Do hladka vyžehlená tma", s. 104-105).
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 13, 24. 6., s. 16
Annotation: O L. G. a jejích básních (se soupisem posmrtně publikovaných básní); otištěna próza L. G. Čekání na Lucii (s. 16), Úryvky z korespondence...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 9. 9., s. 11
Annotation: Komentáře k básním uvedených autorů.
Article
5
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- R. 2001, č. 19, s. 21-22
Annotation: Zamyšlení nad neomezenými publikačními možnostmi - knihami vydávanými vlastním nákladem a texty uveřejňovanými na Internetu.
Article
6
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 12, 2002, č. 7, 31. 7., s. 28-30
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem časopisu Weles; s bio-bibliografickou poznámkou o něm a s poznámkou o vydavatelské aktivitě okolo časopisu. V rubrice...
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 9, Recenzní příloha, s. 23-24
Annotation: Glosy u básní začínajících autorů v pravidelné rubrice.
Article
8
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- Roč. 2, 1997, č. 1, zima, s. 35-36
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- Roč. 2, 1997, č. 2, s. 52-53
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 1999, č. 10, s. 42-43
Annotation: Vzpomínka na K. Křepelku; připojena pravděpodobně poslední báseň K. K. Sonet a báseň R. Fajkuse Periferie (Za Karlem Křepelkou).
Article
11
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 1999, č. 10, s. 53
Annotation: Poznámka o sbírkách R. Fridricha; k recenzi P. Maděry otištěné na s. 51-52.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 17, 19. 10., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem časopisu Weles, mj. o jeho sbírce Samomluvy.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 1, Recenzní příloha, s. 21-22
Annotation: Glosy a básně začínajících básníků v rubrice Dílna.
Article
14
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2002, č. 14, s. 77-80
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2002, č. 14, s. 83-84
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2002, č. 15, s. 100-101
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2002, č. 15, s. 104-105
Annotation: O interpretaci básní v rozhlase.
Article
18
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2002, č. 15, s. 108
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 3, Recenzní příloha, s. 16
Annotation: Ediční poznámka u otištěných textů začínajících autorů.
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 19, 2003, č. 4, Recenzní příloha, s. 17
Annotation: Komentář k básním v pravidelné rubrice pro začínající autory.
Article