By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 33, 19. 8., s. 7
Annotation: Recenze. - Autorská oprava in: LtN č. 36, 9. 9., s. 7.
Article
2
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [9], 1998, č. 2 (36), s. 249-251
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [9], 1998, č. 2 (36), s. 251-252
Annotation: Referát o 3. poláčkovském sympoziu a stručně o předchozích dvou.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 1, 6. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 5, 1997, č. 4, s. 39-41
Annotation: Informativní stať o připravované dvojí edici (čtenářské /knižní/ a "pro filologická studia" /elektronické/) dosud opomíjené literární...
Article
7
In: Země dobrá, to jest země česká. -- s. 317-330
Annotation: Doslov k čtenářské edici historicko-beletristického díla anonymního autora (původní vyd. 1754); - s dalším doslovem E. Petrů, s ediční poznámkou...
Book Chapter