By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 55, 6. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 10, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 10, 6. 3.
Annotation: Úvaha nad otázkou postavení českého jazyka v naší vlasti za vlády Rakouska a Rakouska-Uherska. Autorka reaguje na výrok M. Koudelky z Bezpečnostní...
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 1, s. 2-3
Annotation: Úvaha nad otázkou postavení českého jazyka v naší vlasti za vlády Rakouska a Rakouska-Uherska. Autorka reaguje na výrok M. Koudelky z Bezpečnostní...
Article
3
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 12, 15. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 2, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 2, 15. 1.
Annotation: Úvaha o ochraně a obraně národního jazyka jako nutnosti pro udržení národní identity.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 130, 5. 6., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 23, s. 2
Annotation: Polemika s blíže neurčeným textem z předchozích čísel Obrysu-Kmene (jedná se o článek J. Sedláka "1918-1924: Čeští básníci inspirovaní...
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 220, 19. 9., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 38, s. 1
Annotation: Úvaha o odkazu T. G. Masaryka dnešku.
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 16, 21. 4., s. 2
Annotation: O básnické hodnotě RKZ.
Article
7
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2001, č. 24, 22. 11., s. 6
Annotation: Kritika medailonu vydaného ČTK k 150. výročí narození A. J. (otištěn v Rovnosti).
Article
8
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 8, 2001, č. 4, s. 37-38
Annotation: Glosa brněnské profesorky k jubilejnímu sloupku (Rovnost, 22. 8. 2001); přetištěno z: Hraničář, č. 11-12/2001.
Article
9
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2002, č. 18, 29. 8., s. 6
Annotation: Kritika.
Article
10
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 8, 2001, č. 2, 28. 2., s. 33-36
Annotation: Studie s číslovanými kapitolami Masaryk jako čtenář, Masaryk jako literární kritik a estetik, T. G. Masaryk jako společensko-politický myslitel...
Article
11
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 42, 1992, č. 3, s. 383-391
Annotation: Stať.
Article
12
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 41, 1991, č. 5/6, s. 693-696
Annotation: Zpráva z celostátní konference J. A. Komenský a přítomnost konané 25.-26. 3. 1991 v Brně.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 40, 3. 10., s. 2
Annotation: Úvaha srovnávající literární postavy děl G. Flauberta a B. Němcové.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 40, 15. 10., s. 1 a 3
Annotation: Úvaha s četnými odkazy ke klasikům české literatury.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 13, 28. 3., s. 4
Annotation: Glosa srovnávající poválečnou situaci s dneškem, se vzpomínkou na S. Neumanna a J. Škvoreckého a jejich básně.
Article
16
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2012, č. 15, 18. 7., s. 8
Annotation: Polemika s "demýtizační" kritikou Jiráskova díla.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 20, 20. 5., s. 1 a 3
Annotation: Proneseno na stejnojmenné konferenci Unie českých spisovatelů.
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 21, 27. 5., s. 4
Annotation: Doplňující poznámka k článku Co nevíme o Boženě Němcové (O-K, č. 15/2011).
Article
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 34, 26. 8., s. 2
Annotation: O údajně negativním ohlasu knihy při její prezentaci v Českém centru ve Vídni.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 1, 6. 1., s. 4
Annotation: Polemika s výroky V. Bělohradského o antisemitismu J. Nerudy.
Article