By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vital plus. -- Roč. 4, 2010, č. 3, říjen, s. 46-47
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 188, 4. 8., s. 4
Annotation: Úryvek z knihy "Daremný poudačky".
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 35, 29. 8., s. 7
Annotation: Úvaha o ochotnických souborech a náplni jejich pořadů.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 5, 5. 1., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
5
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [3], 1956, říjen, s. [3]
Annotation: Ukázka z knihy M. Kubátové je doplněna komentářem ke knize.
Article
6
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 45, 2012, č. 8, s. 12-13
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení Ceny ředitele správy KRNAP za zásluhy o rozvoj krkonošské oblasti.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 35, 28. 8., s. 3
Annotation: Zamyšlení nad pořady věnovanými novodobému folkloru.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 293, 15. 12., příl. Magazín Právo, s. 30-33
Annotation: Vyprávění M. Kubátové.
Article
9
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 19, 3. 10., s. 7
Annotation: Rozhovor u příležitosti vyd. Erbovních povídek.
Article
10
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 10, 2005, č. 3, s. 7-10
Annotation: Zamyšlení nad pohádkami.
Article
11
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 3, 2004, č. 19, 4. 10., s. 2
Annotation: Odpověď na otázku v pravidelné rubrice.
Article
12
In: Příběhy z čarodějova receptáře. -- s. 5-9
Annotation: Autorčina předmluva k příběhům o krkonošských mastičkářích, léčitelích a "čarodějích".
Book Chapter
13
In: Rodným krajem. -- ISSN 1210-6135. -- R. 2002, č. 25, s. 18-19
Annotation: Vyznání u příležitosti dožití 80 let.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 189, 15. 8., s. 9
Annotation: Rozhovor v rubrice 5-minutové interview.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 58, 2006, č. 7/8, s. 267
Annotation: Úvaha.
Article
16
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 8, 17. 10., s. 27
Annotation: Vzpomínka a gratulace V. Havlovi k sedmdesátinám.
Article
17
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 183, 8. 8., s. 1 a 3
Annotation: U příležitosti jejích osmdesátin.
Article
19
20
In: Sny pod kloboukem. -- s. 146-151
Annotation: Doslov ve formě rozhovoru s autorkou.
Book Chapter