By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Tomáš Kubíček

Tomáš Kubíček (born 29 July 1962) is a Czech fencer. He competed in the team épée event at the 1992 Summer Olympics. Provided by Wikipedia
1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 8
Annotation: Rozhovor s literárním teoretikem, historikem a ředitelem Moravské zemské knihovny v Brně o české literatuře, o propagaci a překladech české...
Article
2
online
Webarchiv
In: Bulletin SKIP [online]. -- ISSN 1213-5828. -- Roč. 24, 2015, č. 2
Annotation: Rozhovor s ředitelem Moravské zemské knihovny T. Kubíčkem, mj. o projektech "Česká knihovna" a "Centrální portál českých knihoven"; připojena...
Article
3
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 2, s. 37-38
Annotation: Článek shrnuje přípravy na knižní veletrh v Lipsku, na kterém v roce 2019 bude hlavním hostem Česká republika. V rámci příprav probíhá projekt...
Article
4
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 4, s. 40-42
Annotation: Reportáž z Frankfurtského knižního veletrhu, kde byl 11. 10. odstartován Český rok kultury v Lipsku.
Article
5
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 5, s. 1
Annotation: Úvodník k tematickému číslu věnovanému překladům zahraniční literatury do češtiny.
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 6. 2019
Annotation: Rozhovor s ředitelem Moravské zemské knihovny v Brně T. Kubíčkem o organizačních změnách v Českém literárním centru.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, s. 3
Annotation: Polemika ředitele Moravské zemské knihovny T. Kubíčka s bývalým vedoucím Českého literárního centra O. Buddeusem.
Article
8
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 3-16
Annotation: Studie analyzuje naratologickou kategorii nespolehlivosti ve vztahu k základním doménám, v rámci nichž tento pojem definuje postklasická naratologie....
Article
9
In: Landek. -- R. 1997, č. 3, 10. 2., s. 65
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
10
In: Landek. -- R. 1997, č. 3, 10. 2., s. 65
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
11
In: Landek. -- R. 1998, č. 4, 30. 5., s. 51
Annotation: Recenze.
Article
12
13
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 19, 2005, č. 1, jaro, s. 12-14
Annotation: Portrét J. Zahradníčka.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 9, 5. 5., s. 6-7
Annotation: Referát přednesený na konferenci Josef Škvorecký 75 (Náchod 2004); o Škvoreckého myšlení o literatuře, kritériu pravdivosti literatury, proměně...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 2, 22. 1., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 2, s. 39-40
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 6, 18. 3., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 117-121
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 78, 1. 4., s. 14
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 3, červen, s. 324-353
Annotation: Studie s částmi: Prolog, Poslední možnosti rozhovoru, Na cestě mezi deníkem a pamětmi. Firt - odmítnutí historizace a důraz na věcnost. Hiršal...
Article