By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 223, 22. 9., s. A1
Annotation: Glosa k vydání knihy M. Viewegha. Navazuje rozhovor na s. A14.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 4, 6. 1., s. 1
Annotation: O ukončení soudního sporu s ministerstvem vnitra v důsledku zveřejnění jejího jména v seznamu údajných spolupracovníků tajné policie.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 247, 20. 10., s. A10
Annotation: Glosa k údajné udavačské aféře M. Kundery.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 216, 14. 9., s. A1
Annotation: Komentář k rozhovoru s V. Havlem (s. A2-A3).
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 216, 14. 9., s. A2
Annotation: Glosa k rozhovoru s V. Havlem (s. A2-A3).
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 290, 13. 12., příl. 11 případů 2011 (mimořádná příloha), s. E5
Annotation: Článek k událostem v životě V. Havla v roce jeho 75. narozenin. Doplněno o níže zmíněnou glosu a komentář k Havlovu filmu Odcházení.
Article
7
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 59, 2015, č. 86, 5. 5., s. 4
iHNed.cz [online]. -- 4. 5. 2015
Annotation: Článek o hledání textu F. Peroutky "Hitler je gentleman" mluvčím prezidenta M. Zemana J. Ovčáčkem.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 256, 1. 11., s. A1
Annotation: Úvodní komentář k rozhovoru s V. Klausem, zčásti věnované jeho vztahu k V. Havlovi a jeho politickému působení. Navazuje rozhovor na s. A6-A7.
Article
13
Other Authors: '; ...Kubík, Jiří, 1972- xx0003222...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 223, 22. 9., s. A14
Annotation: Rozhovor o nové knize M. Viewegha, satiricky zaměřené na českou politiku. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku o M. V.
Article
14
Other Authors: '; ...Kubík, Jiří, 1972- xx0003222...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 215, 14. 9., s. A12
Annotation: Rozhovor o češtině, pravidlech pravopisu; mj. též o čtení. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Markéta Pravdová".
Article
15
Other Authors: '; ...Kubík, Jiří, 1972- xx0003222...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 179, 3. 8., s. A6-A7
Annotation: Rozhovor; mj. o Menzelově novém filmu, jeho filmové adaptaci prózy B. Hrabala a české společenské a politické atmosféře. Doplněno o bio-bibliografickou...
Article
16
Other Authors: '; ...Kubík, Jiří, 1972- xx0003222...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 87, 13. 4., s. A12
Annotation: Rozhovor o životě K. Moučkové, oceněné Cenou Arnošta Lustiga za rok 2012 udělovanou za rozvoj hodnot jako je statečnost, spravedlnost a lidskost....
Article
17
Other Authors: '; ...Kubík, Jiří, 1972- xx0003222...
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 293, 18. 12., s. A1, A2-A3
iDnes.cz [online]. -- 20. 12. 2010
Annotation: Rozhovor s V. Havlem; zejm. o politických tématech, mj. též o jeho dramatické tvorbě a režijním debutu. Doplněno o biograficko-bibliografickou...
Article
18
Other Authors: '; ...Kubík, Jiří, 1972- xx0003222...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 72, 26. 3., s. A6-A7
Annotation: Rozhovor se Z. Svěrákem u příležitosti jeho 75. narozenin; mj. o politice, Divadle Járy Cimrmana, L. Smoljakovi a literárním díle Z. Svěráka....
Article
19
Other Authors: '; ...Kubík, Jiří, 1972- xx0003222...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 88, 14. 4., s. A13
Annotation: Rozhovor o plánovaném zvýšení DPH na knihy a jeho důsledcích pro knižní trh s předsedou SČKN V. Pistoriem; s mezititulky Učebnice v ohrožení;...
Article
20
Other Authors: '; ...Kubík, Jiří, 1972- xx0003222...
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 78, 31. 3., s. A6-A7
iDnes.cz [online]. -- 30. 3. 2012
Annotation: Rozhovor s finančníkem Z. Bakalou; mj. též o jeho podpoře aktivit V. Havla a o filmu Odcházení.
Article