By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Studie o rukopisech. -- ISSN 0585-5691. -- Sv. 39, 2009, s. 33-72
Annotation: Studie k dataci a původu pařížského zlomku latinského překladu Kroniky t. ř. Dalimila založená na ikonografické a kulturně-historické analýze...
Article
3
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 55, 2007, č. 4, s. 336-338
Annotation: Recenze dvou knih.
Article
5
In: Imago, imagines : výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. I. -- ISBN 978-80-200-3034-4. -- S. 308-347
Annotation: Studie podává základní přehled historie různých typů ornamentů užívaných na našem území a věnuje se též konkrétním příkladům výzdoby...
Book Chapter
6
by Kubík, Viktor, 1970- ola20040317002{{{}}}}
Published Praha : Národní galerie v Praze ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR, 2014.
Annotation: Monografie - katalog stejnojmenné výstavy konané ve Valdštejnské jízdárně v Praze, 7.11.2014-15.3.2015; - mj. s uvedenou kapitolou; obsahuje Bibliografii...
Book
7
by Kubík, Viktor, 1970- ola20040317002{{{}}}}
Published Praha : NLN, 2018.
Annotation: Monografie analyzuje rukopis Padeřovské bible a knižní tvorbu období 14. až 15. století na území Čech a Evropy; se Seznamem zkratek a rejstřík...
Book
8
Annotation: Jubilejní sborník, s oddíly: Jubilant (s. 11-41); Filosofie a teologie (s. 43-340); Dějiny a dějiny umění (s. 341-595); - s fot. L. Armbrustera...
Book
9
by Brodský, Pavel, 1954-, Hlaváček, Ivan, 1931-, Hledíková, Zdeňka, 1938-2018, Horyna, Mojmír, 1945-2011, Kubík, Viktor, 1970- ola20040317002{{{}}}}, Kuthan, Jiří, 1945-, Med, Jaroslav, 1932-2018, Sommer, Petr, 1949-
Published Praha : Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v nakladatelství Tomáš Halama, České Budějovice, 2006.
Annotation: Jubilejní sborník,mj. s uvedenými příspěvky.
Book