By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2017, č. 66, prosinec, s. 18-21
Annotation: Básně; druhá báseň má přípisek "Poslední Leč", třetí "Chyceno / Na / Lodici / (A Na Prsten!) / Rybáře Lidí / Rovnou Ze Želetavky! / 16....
Article
2
In: Rozhovory 36 [samizdat]. -- R. 1953, č. 2, 1. 11., s. 2-7
Annotation: Ohlédnutí za prvním číslem časopisu "Rozhovory 36" - kritika v něm publikovaných článků, vesměs jde o básně.
Article
3
4
5
In: Box [samizdat]. -- R. 1988, č. 1, jaro, s. 49-65; č. 2, léto, s. 130-134
Annotation: Rozhovor o básníku J. Kuběnovi, jeho pohledu na tvorbu, literární vzory a uspořádání světa.
Article
6
In: Box [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, léto, s. 43-48
Annotation: Recenze na sbírku "Opuka" koncipovaná spíš jako velice osobní dopis Pavlu Švandovi o dnešním moravském postavení jeho sbírky básní v próze;...
Article
7
In: Box [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, léto, s. 59-83
Annotation: Filmová kritika snímku "Pokání".
Article
8
9
In: Box [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, léto, s. 89-91
Annotation: Recenze výstavy o typografickém a literárním díle B. Štorma v Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově.
Article
10
In: Box [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, léto, s. 100-110
Annotation: Recenze na Švandovu sbírku povídek, datováno "31. května a 6. června LP 1988".
Article
11
In: Box [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, léto, s. 118-121
Annotation: Recenze divadelního představení J. A. Pitínského "Ananas".
Article
12
online
Webarchiv
In: Střední Evropa brněnská verse [samizdat]. -- Č. 4/5, 1989, září, s. [168]-178
Annotation: Rozhovor o básníkově životě a tvorbě, v němž Kuběna kritizuje poetiku Skupiny 42, zejména J. Koláře, naopak vyzdvihuje tvorbu A. Stankoviče...
Article
14
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 14. 8. 2017
Annotation: Báseň J. Kuběny, kterou přednesl na autorském večeru Festivalu spisovatelů Praha 2005; připojeno parte a bio-bibliografická poznámka.
Article
15
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 7. 10. 2005
Annotation: Rozhovor s básníkem J. Kuběnou o české poezii a o neoficiálním festivalu na hradě Bítov; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
16
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 17, 20. 10., s. 6-7
Annotation: Referát přednesený na bítovském setkání básníků.
Article
18
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2004, č. 36, prosinec, s. 2-3
Annotation: Úryvek úvahy J. Kuběny, pronesené 11. 9. 2004 nad hrobem O. Březiny.
Article
19
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2005, č. 37, březen, s. 5-8
Annotation: Přetisk dopisu J. Kuběny, adresovaného F. Höferovi (datace 5. 3. 2005).
Article
20
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 2003, č. 1, s. 257-264
Annotation: Převzato ze sborníku.
Article