By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 302, 29. 12., příl. Magazín Dnes, č. 52, s. 4-9
Annotation: Rozhovor s M. Kubišovou o přátelství se zesnulým V. Havlem. Připojen text písně Volám na shledanou.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 229, 30. 9., příl. Pátek, č. 39, s. 4-29
Annotation: Vzpomínky 80 osobností a fotografie.
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 11, 12. 9. - 11. 10., s. 7-8
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77 prezidentu republiky G. Husákovi, v němž popisují zatčení třetího mluvčího dne 1. října 1978 poblíž veřejně...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 12, 11.-31. 10., s. 5-6
Annotation: Dopis mluvčích Charty 77 prezidentu republiky a generálnímu prokurátovi. Nejprve vysvětlují a shrnují dosavadní působení Charty a dále se věnují...
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 13, 31. 10.-20. 11., s. [1]-3
Annotation: Společný dopis Charty 77 a VONS o důvodech vzniku těchto "organizací", jejich práci s pokusem o výčet nedodržování Mezinárodních paktů komunistickou...
Article
6
Annotation: Rozhovor s K. Moučkovou a M. Kubišovou o jejich životě, zvláště za normalizace; s uvedenou předmluvou a biografickými poznámkami o autorkách...
Book
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- [Roč. 1], 1978, č. 8, 30. 5.- 20. 6., s. 5-6
Annotation: Zpráva informující o zásazích proti signatářům a sympatizantům Charty 77 v souvislosti s návštěvou L. Brežněva v Československu. Bylo provedeno...
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 8, 30. 5.-20. 6., s. 7
Annotation: Otevřený dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR, Jánu Feješovi, v němž mluvčí Charty 77 požadují okamžité propuštění J. Gruši a P. Roubala,...
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 11, 12. 9. - 11. 10., s. 2-4
Annotation: Zpráva informující o politických a policejních akcích namířených proti signatářům Charty 77. Státní moc u některých signatářů odůvodňuje...
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 1, 1.-14.1., s. 3
Annotation: Zpráva o odvolacím řízení ze dne 12. 1. 1978, v němž Nejvyšší soud snížil Ornestovi trest ze 3, 5 roku na 2, 5. Ostatním obviněným (Havlovi,...
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- [Roč. 1], 1978, č. 4, 1.-20. 3., s. 31-32
Annotation: Sdělení Charty 77 reagující na zadržení spisovatele a teoretika umění I. M. Jirouse dne 25. října 1977 na základě jeho přednášky na vernisáži...
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 11, 12. 9.-11. 10., s. [1]
Annotation: Společné komuniké polského KOR a Charty 77, které vzniklo v září 1978 při společném setkání na česko-polských hranicích. Účastníci debatovali...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 2, 15.1.-6.2., s. [1]-[3]
Annotation: První zpráva uvádí, že Nejvyšší soud potvrdil inženýrům Aleši Macháčkovi a Vladimíru Laštůvkovi trest 3, 5 roku za čtení, shromažďování...
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 293, 15. 12., s. 3
Annotation: Odpovědi na anketní otázku Co podle vás ukázal první rok bez prezidenta Václava Havla?
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 40, 6. 10., s. 50-55
Annotation: Soubor fotografií a úryvky vzpomínek na V. Havla z knihy "Náš Václav Havel".
Article
17