By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 45, 2010, č. 9, s. 37-38
Annotation: Úvaha o básnických denících J. Koláře.
Article
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 49, 2014, č. 1, s. 21-25
Annotation: Rozhovor, zejm. o níže zmíněné sbírce básní. Připojena bio-bibliografická poznámka o K. Kucbelové a otisk básně "Otec môže" z uvedené...
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 32, 2021, č. 26/27, 28. 6.-11. 7., s. 98-101
Annotation: Povídka z knihy "Čepiec"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 101).
Article
4
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 7, 7. 9., s. 36
Annotation: Rozhovor o slovenské literární ceně Anasoft litera; mj. k inspiraci českou Magnesií Literou.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 9, 4. 5., s. 11
Annotation: O nové slovenské literární ceně za prózu (www.anasoftlitera.sk).
Article