By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 48-50
Annotation: Medailon literárního historika M. Suchomela u příležitosti jeho devadesátin; připojena bibliografie jeho prací o J. Mahenovi.
Article
2
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-214-3. -- Sv. 13, 2004, prosinec, s. [2-5]
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 11, listopad, příl. Kam, roč. 11, č. 11, s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 53-55
Annotation: Přepis řeči pronesené v Brně 25. června 2004.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 75, 31. 3., s. 21
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 276, 26. 11., příl. Jižní Morava, s. 3
Annotation: Recenzní glosa.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 146, 23. 6., s. 25
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 46, 2002, č. 1, leden, příl. Kam, roč. 8, č. 1, s. 9-11
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. [44], 2000, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Kam, roč. 6, č. 7/8, s. 18-19
Annotation: Medailon.
Article
10
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. [44], 2000, č. 9, září, příl. Kam, roč. 6, č. 9, s. 7-8
Annotation: Recenze; básně a básnické překlady V. Renče otištěny též na ss. 3-4 obálky.
Article
11
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. [44], 2000, č. 10, říjen, příl. Kam, roč. 6, č. 10, s. 5-6
Annotation: Nekrolog básníka a překladatele.
Article
12
13
In: Dojmy z přírody a společnosti. Co život opomíjí. -- s. 507-519
Annotation: Svazek obsahuje dva soubory povídek a novel J. K. Š. (1. vyd. 1894, 1895).
Book Chapter
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 4, Recenzní příloha, s. 8-9
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 11, 2001, č. 193, 20. 8., s. 8
Annotation: Medailonky.
Article
16
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 30, 1998, s. 55-64
Annotation: Studie zabývající se Schauerovou pozicí v kontextu literárních generací a literátů jeho doby a žánrovou charakteristikou jeho eseje Naše dvě...
Article
17
In: Tarzanova babička. -- s. 511-520
Annotation: Doslov k reprintu původního vyd. z roku 1926.
Book Chapter
18
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 10, 1999, č. 10, s. 30-33
Annotation: Rozhovor; připojena Malá antologie české secesní poezie. Vybírá Jiří Kudrnáč (s. 34-35).
Article
19
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 111, 1992, č. 2, s. 389-391
Annotation: Referát o sympoziu Hubert Gordon Schauer. Osobnost, dílo, doba (konaném 26.-28. května 1993 v Litomyšli); příspěvky v literárním bloku: Janáčková...
Article
20
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 167, 22. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article