By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nemám slov. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickými poznámkami o autorovi a ilustrátorovi s jejich fot. (s. 90-91).
Book Chapter
2
3
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 291, 15. 12., s. 27, příl. Orientace, s. ix
Annotation: Anotace knihy rozhovorů J. Beránka s L. Heryánem "U Božího Mlýna", jež se v anketě LN "Kniha roku 2018" umístila na 10.-11. místě.
Article
5
In: Z inkoustu noc. -- přední záložka
Annotation: Komentář ke knize; - s biografickou poznámkou o autorce (zadní záložka, s fot.).
Book Chapter
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 2, 24. 1., s. 7
Annotation: Polemika k článku J. Zradičky Polabské prolínání (Tvar č. 16/2012). Jedná se o opominutí básnířky V. Vartové-Eliášové v uvedeném přehledu...
Article
7
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 9. 9., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 37, 13. 9., s. 26
Annotation: Recenze prvotiny vydané zatím ve Francii (o českém vyd. se jedná).
Article
10
In: Veškerá podobnost a jiné kotrmelce. -- s. 188-189
Annotation: S biograficko-bibliografickou o autorce (s. 187).
Book Chapter
11
In: Magazín AD. -- ISSN 0862-6952. -- Roč. 12, 2001, č. 11, listopad, s. 28
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
12
In: Magazín AD. -- ISSN 0862-6952. -- Roč. 12, 2001, č. 12, prosinec, s. 28
Annotation: Recenzní poznámka, kritizující nevhodný formát knihy ("špalek o rozměrech 17,5 x 12 cm při šířce hřbetu téměř 6 cm").
Article
13
14
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 291, 14. 12., příl. Kniha roku 2013, s. 26
Annotation: Recenze knihy I. Myškové, která obsadila 9.-12. v anketě LN. Se soupisem osobností, které pro ni hlasovaly.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 1, 12. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
17
In: 52 slok. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva; - s Předmluvou k 1. vydání z roku 2009 (s. 7).
Book Chapter
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 1, 14. 1., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2015, č. 119, prosinec, s. 8-9
Annotation: Referát z výše zmíněného literárního pořadu v Městské knihovně, který byl věnován V. Nezvalovi a K. Čapkovi.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 1, 14. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article