By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


3
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 22. 7. 2005
Annotation: Rozhovor se spisovatelem L. Kunderou u příležitosti vydání knihy "Různá řečiště" mj. o vydávání jeho sebraných spisů, editorské práci...
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 94, 28. 8., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 122, 30. 9., s. 4
Annotation: Recenze rozhlasového uvedení hry F. Langera.
Article
6
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 10, 30. 10., s. 149-151
Annotation: Autor vzpomíná na B. Brechta.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 11, s. 1184-1187
Annotation: Osobní vzpomínka deníkovou formou na setkání s F. C. Weiskopfem a jeho ženou, A. Wedding.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 5, s. 558-560
Annotation: Medailon karikaturisty Viléma Reichmanna s ukázkami jeho ilustrací.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 7, s. 732-748
Annotation: Studie na základě korespondence F. Halase a B. Václavka od r. 1925, kterou autorovi poskytl F. Halas.
Article
10
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 4, duben, s. 174-175
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 1, leden, s. 34-35
Annotation: Článek o uveřejňování příspěvků západoněmeckých autorů v časopisech v NDR.
Article
12
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 3, březen, s. 126
Annotation: Humorná recenzní glosa; podle roku vydání k 5. svazku Kischových sebraných spisů.
Article
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 3, březen, s. 132-133
Annotation: Článek k diskusi o současné poezii.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 5, květen, s. 232-233
Annotation: Článek; mj. obsahuje překlad básní H. Abela (Pozdrav tě bůh) a E. Fischera (název neuveden).
Article
15
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 5, květen, s. 231-232
Annotation: Článek o literárních organizacích v NDR (navazuje na článek v č. 1/1954).
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 6, červen, s. 270
Annotation: Recenzní glosa.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 6, červen, s. 273-274
Annotation: Článek ve formě dopisu knihovníkovi A. Vyskočilovi z Lidové knihovny v Sasině, oceňující jeho práci.
Article
18
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [3], 1956, září, s. [2]
Annotation: Po krátkém úvodu o povaze knihy následují ukázky textu, kde L. Kundera vzpomíná na německé spisovatele, které poznal.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 2, únor, s. 58-60
Annotation: Portrét F. Kubky u příležitosti jeho 60. narozenin. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku. Název odkazuje k textu F. Kubky na s. 56-58.
Article
20
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 8, prosinec, s. 13
Annotation: Příspěvek do ankety o regionalismu, která probíhala v Červeném květu v č. 7 a 8.
Article