By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 2-5
Annotation: Básně.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 38, 22. 9., s. 5
Annotation: Fejeton na téma opony pro nové brněnské divadlo, ve kterém autor polemizuje s článkem O. Tomana (Host do domu), který zpochybňuje vítězný návrh...
Article
5
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 2, 1952, č. 7, 17. 2., s. 15
Annotation: Poznámka o soutěži Gramofonových závodů "Armádě do kroku", ve které byly odměněny dva jeho písňové texty, které ale nebyly zhudebněny....
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 27, 1. 2., s. 10
Annotation: Stanovisko, v němž se autor ohražuje proti neautorizovanému vydání překladu svého někdejšího rozhovoru pro americkou Paris-Review.
Article
7
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [7], 1960, leden/únor, s. 30-32
Annotation: Poznámky k poezii K. Kapouna. Přiloženy dvě Kapounovy básně.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 6, s. 587-597
Annotation: Přípravná studie k připravovanému vydání Markéty Lazarové v SNKLHU zařazující román do kontextu Vančurova díla.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 6, s. 678-679
Annotation: Stať o poezii Karla Kapouna včetně ukázek.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 32, 7. 8., s. 6
Annotation: O básních J. Martího v překladech V. Maršíčka.
Article
11
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 162, 6. 7., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 31, 30. 7., s. 5
Annotation: Úvaha o důležitosti pochopení veršové melodiky a rytmu v uměleckém přednesu; s uvedením názorů F. X. Šaldy a J. Mahena na recitaci a s pochvalnou...
Article
14
In: Básnický almanach. -- ISSN 0522-4616. -- Roč. [7], 1959, s. 7-9
Annotation: Autor hodnotí podobu předchozích ročníků "Básnického almanachu" a připomíná osobnost V. Nezvala.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [9], 1960, č. 41, s. [4]
Annotation: Autor komentuje svou právě vycházející knihu.
Article
16
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 6, červen, s. 280-281
Annotation: Medailon k 60. narozeninám J. Kopty.
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, květen/červen, s. [2]
Annotation: Dvě otištěné básně jsou doplněny komentářem k básnické sbírce.
Article
18
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 3, březen, s. 143
Annotation: Článek o architektonické podobě Brna.
Article
19
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [8], 1959, č. 12, 26. 3., s. [1]
Annotation: Anotace knihy, která vychází u příležitosti 60. narozenin K. Konráda. K osobě a tvorbě K. Konráda se vyjadřují další spisovatelé. Text J....
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 12, s. 1290-1306
Annotation: Studie o otázce literární tradice a problematice tzv. navazování na příkladech z francouzské poezie.
Article