By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 9/10, s. 154-155
Annotation: Komentář k soutěžním textům akce Pracující do literatury.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 29, 16. 7., s. 675-676
Annotation: Marxistická literárněteoretická stať o úkolech soudobé literatury, která má být zbavena idealismu a zabývat se současností. Autor rozlišuje...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 35, 27. 8., s. 3
Annotation: Se slovníkovou bio-bibliografickou poznámkou a se snímkem autora.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 7, září, s. 195
Annotation: Poznámka o vzniku Kupkovy knihy, oceněné v soutěži SNDK (viz s. 193-195 tohoto čísla).
Article
5
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 5, 2006, č. 3, 13. 2., s. 7
Annotation: Rozhovor u příležitosti vyd. románu o životě českého knížete (později krále) Vladislava II.
Article
6
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 1, 2002, č. 14, 21. 10., s. 19
Annotation: Rozhovor u příležitosti vyd. autorova nového historického románu; též o dění v nadaci E. E. Kische (J. S. Kupka je jedním ze dvou správců).
Article
7
In: K revue. -- ISSN 1801-643X. -- R. 2002, č. 11, s. 20
Annotation: Rozhovor o jeho románu Brána věčnosti.
Article
8
In: Dikobraz. -- ISSN 0012-284X. -- Roč. 46, 1994, č. 21, 26. 5., s. 5
Annotation: J. S. K. se představuje v pravidelné rubrice Dikobrazu a vypravuje anekdoty.
Article
9
In: Bulharsko. -- ISSN 0323-2468. -- R. 1982, č. 2, s. 12
Annotation: Rozhovor o Kupkově televizní hře Předehra.
Article
10
In: Československá televize. -- ISSN 0323-1127. -- Roč. 19, 1985, č. 18, 22. 4., s. 14
Annotation: Rozhovor; zvl. o televizní tvorbě.
Article
11
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 35, 1987, č. 23, 17. 11., s. 48-49
Annotation: Rozhovor o hře Nepolepšitelný starý muž.
Article
12
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 37, 1989, č. 3, 7. 2., s. 2-3
Annotation: Vyprávění o své tvorbě; v rubrice Redakční host.
Article
13
In: Urozený podivín Špork. -- s. 251-252
Annotation: Autorův doslov k historickému románu o hraběti Šporkovi a sochaři M. B. Braunovi.
Book Chapter
14
15
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 1, 1997, č. 2, červen, s. 35-36
Annotation: Řeč přednesená při udělení Ceny Premia Bohemica bulharskému básníkovi V. Rakovskému za překlady české literatury.
Article
16
In: Československá televize. -- ISSN 0323-1127. -- Roč. 11, 1976, č. 17, 14. 4., s. 7
Annotation: K uvedení hry o Vítu Nejedlém.
Article
17
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1965, č. 2, duben/květen/červen, s. 10-12
Annotation: Rozhovor.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 47, 1967, č. 252, 12. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor s vedoucím ideově tvůrčího oddělení Svazu čs. spisovatelů o připravovaných oslavách 100. narození P. Bezruče; též o nových překladech...
Article
19
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 57, 1968, č. 265, 17. 10., s. 1-2
Annotation: Rozhovor s tajemníkem Ústředního výboru SČSS o současných osudech některých spisovatelů a novinářů.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 11, 18. 3., s. 1
Annotation: O umění pro masy a umění pro intelektuály.
Article