By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 19, s. 83-98
Annotation: Studie věnovaná okolnostem a důvodům obsazení J. Mařánka do vedoucích pozic zestátněné kinematografie a důvodům, proč byli do podobných...
Article
2
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 26, 2014, č. 2, s. 57-74
Annotation: Studie o vztahu českého filmu a literatury v 2. polovině 40. let 20. století, k "literarizaci" českého poválečného filmu; mj. k obsazování spisovatelů...
Article
3
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 19, 2007, č. 2, s. 141-143
Annotation: Zpráva o disertačním projektu; níže uvedení jsou ve zprávě zmíněni jakožto autoři excerpovaných (literárněkriticky i obecněji zaměřených)...
Article