By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 28-43
Annotation: Analytická studie překladu uveřejňovaného v letech 1814 - 1815 v příloze Krameriových Vlastenských novin.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 1, únor, s. 90-98
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 5, s. 502-518
Annotation: Slovníkové heslo; v ČL č. 6 otištěno upozornění, že v případě tohoto hesla jde o širší verzi (přípravnou studii).
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 5, s. 519-521
Annotation: Slovníkové heslo.
Article
5
In: Povídky. -- s. 481-500
Annotation: Komentář k povídkám, zařazeným do výboru: Domácí nemoc, Obrázek vesnický, Sestry, Čtyři doby, Karla, Divá Bára, Chudí lidé, V zámku a...
Book Chapter
6
7
by Kusáková, Lenka, 1953- jk01071047{{{}}}}
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2003
Annotation: Studie (sv. 1, s. 9-87), s kapitolami: Literární historie a krásná próza raného obrození, Raněobrozenské časopisy jako pramen pro studium literatury,...
Book
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 6, s. 609-617
Annotation: Srovnávací studie; povídka M. D. R. otištěna in: Mařenčin košíček (Hradec Králové, 1821), Domácí kuchařka (Praha, Odeon, 1986), povídka...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 5, s. 550-551
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 5, s. 558-559
Annotation: Referát o konferenci uspořádané katedrou bohemistiky pedagogické fakulty v Ústí nad Labem; s komentovaným přehledem příspěvků (vyjdou v připravovaném...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 4, s. 364-365
Annotation: Recenze sv. 17/18.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 33, 1985, č. 4, s. 359-361
Annotation: O vydání spisu nákladem Jana Beránka roku 1796 pod názvem Pravdivý český Mentor... a o účasti: Javůrek Josef, překladatele románu: Fénelon...
Article
15
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 68, 1985, č. 3, srpen, s. 125-140
Annotation: Studie o kritickém spisku "Kritische Revision der Thamischen Grammatik", podepsaném šifrou J. N-vý (Nejedlý Jan) a věnovaném 3. vydání Thámovy...
Article
16
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 68, 1985, č. 2, červen, s. 108-110
Annotation: Portrét F. J. Tomsy u příležitosti 170. výročí jeho úmrtí.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 1-25
Annotation: Studie k žánru črty v českém periodickém tisku první poloviny 19. století; vývoj žánru, črta povahopisná, cestopisná a místopisná, fyziologická,...
Article
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 3, červen, s. 440-444
Annotation: Recenze.
Article
19
20