By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Praha. -- ISSN 0322-998X. -- Roč. 21, 1990, č. 12, prosinec, s. 9
Annotation: Medailón básnířky, prozaičky a překladatelky.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 43, 1987, č. 3, 5. 1., s. 5
Annotation: Recenze sborníku Úderem tepny, usp. Justl Vladimír, 1986.
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1983, léto, s. 4
Annotation: Rozhovor s dramaturgem Lyry Pragensis o jeho vztahu k poezii a k recitaci.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 47, 26. 11., příl. Kmen, č. 47, s. 4
Annotation: Rozhovor u příležitosti 60. narozenin; týká se působení J. K. v oblasti prezentace poezie i jeho vlastní básnické tvorby.
Article
5
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 3, 1987, č. 11, 26. 5., s. 7
Annotation: Rozhovor o festivalu Neumannovy Poděbrady.
Article
6
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 69, 1988, č. 165, 15. 7., s. 5
Annotation: O večeru Lyry Pragensis k 80. výročí jeho narození, nazvaném Zpěv k zemi.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 179, 30. 7., s. 1
Annotation: Sloupek o 26. ročníku recitátorské soutěže Šrámkova Sobotka; též o Sobotce a o vztahu: Šrámek Fráňa k ní.
Article
8
In: Praha - to jméno samo zpěv. -- s. 7-8
Annotation: Předmluva ve výboru básní českých autorů věnovaných Praze.
Book Chapter
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 36, 1980, č. 208, 3. 9., s. 5
Annotation: Referát.
Article
10
In: Praha. -- ISSN 0322-998X. -- Roč. 10, 1979, č. 8, srpen, s. 18-19
Annotation: Referát o výstavě.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 35, 1979, č. 168, 19. 7., s. 5
Annotation: O pořadu Lyry Pragensis v rámci výstavy J. Č. v Jízdárně Pražského hradu.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 31, 1975, č. 238, 9. 10., s. 5
Annotation: Referát o pořadu z dopisů J. Z. a Z. Braunerové, sestaveném J. Protivou a provedeném Lyrou Pragensis.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 36, 1980, č. 91, 17. 4., s. 5
Annotation: Referát.
Article
14
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 71, 23. 3., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 244, 12. 10., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 15, 1959, č. 76, 29. 3., s. 6
Annotation: Báseň.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 15, 1959, č. 76, 29. 3., s. 6
Annotation: Báseň.
Article
18
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 13, 1957, č. 30, 3. 2., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 14, 1958, č. 130, 1. 6., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
20
In: Svoboda. -- Roč. 98, 1989, č. 241, 12. 10., s. 5
Annotation: Referát o pořadu z její korespondence s: Šalda František Xaver; připravil Protiva Josef.
Article