By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 69, 2018/2019, č. 1, s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 142, 2019, č. 1/2, s. [215]-219
Annotation: Medailon u příležitosti stého výročí narození editora památek starší české literatury J. Daňhelky.
Article
3
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Jazykověda, č. 4. -- R. 2004, č. 214, s. 89-95
Annotation: Studie, s příl. (s. 93-95); v pozdějších kancionálech píseň uváděna bez autora a pod názvem incipitu: Chtíc, aby spal.
Article
4
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 87, 2004, č. 3, s. 145-150
Annotation: Rozbor kázání z knihy S. K.
Article
5
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 1, 2001, č. 1, s. 18-26
Annotation: Studie zabývající se (také ve vztahu k tzv. Dalimilově kronice) publicistickými rysy staročeského textu. V souvislosti s dějinami zkoumání daného...
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 5/6, s. 152-153
Annotation: Přehledová recenze.
Article
7
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 43, 1992/1993, č. 9/10, s. 229-231
Annotation: Nekrolog pedagoga a editora staročeských spisů k 28. 3. 1993.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 42, 1991/1992, č. 5/6, s. 140-141
Annotation: Recenze; Dalimil.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 42, 1991/1992, č. 7/8, s. 145-149
Annotation: Popis obsahu nejúspěšnější učebnice jazyků J. A. K.; zmínka také o: Janua linguarum reserata.
Article
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 41, 1990/1991, č. 1/2, září/říjen 1990, s. 2-6
Annotation: K vydání.
Article
12
In: Orbis sensualium pictus. -- S. 5-13
Annotation: Předmluva k výboru, vydanému v souběžné české, německé, anglické a ruské mutaci.
Book Chapter
13
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 105, 1982, č. 1, s. 13-22
Annotation: Filologický rozbor zlomků Hanušových a Hradeckých; Dalimil.
Article
14
15
16
17
18
In: Sborník pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. -- Sv. 20, 1997, s. 62-73
Annotation: Jazykový rozbor anonymního spisu z první poloviny 15. století (s častými citacemi z Dalimilovy kroniky).
Article
20