By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 10, říjen, s. 77-80
Annotation: O jejích příčinách ideologických a estetických.
Article
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 7, červenec, s. 99-104
Annotation: O rysech měšťáctví zachycených v dílech mj. V. Párala a J. Frieda.
Article
3
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 2, 26. 2., s. 147-148
Annotation: Úvaha o pesimistickém umění jako zdroji mravní posily člověka.
Article
4
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 15, 1968, č. 7, červenec, s. 40-41
Annotation: Článek; mj. o projevu národní povahy v literatuře.
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 8, 1966, č. 3, březen, s. 58-62
Annotation: O milostných tragédiích literárních hrdinů; rovněž o přeměně morálního cítění a jeho odrazu v současné české literatuře. Z cyklu Sexus...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 7, 18. 2., s. 3
Annotation: Soubor názorů čtenářů, lidí z různých míst a různých profesí, na knihy a literární díla; pozoruhodný první příspěvek primáře kroměřížské...
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 3, březen, s. 113
Annotation: Próza.
Article