By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 25, 2018, č. 31, 23. 7., s. 84-86
Annotation: Rozhovor L. Macháčové s profesorkou bohemistiky R. Kvapilovou Brabcovou, mj. o češtině a oblíbených knihách; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
2
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- R. 1997, č. 4, únor, s. 37-40
Annotation: Studie; předneseno na semináři 17. 4. 1996.
Article
3
In: Sborník pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. -- Sv. 20, 1997, s. 20-28
Annotation: Jazyková analýza uvedených dvou knih F. N., zaměřená zejména na adjektiva.
Article
5
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 83, 2000, č. 4, s. 200-201
Annotation: Nekrolog.
Article
6
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 60, 1977, č. 3, srpen, s. 151-155
Annotation: Recenze jejích překladů.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 27, 1976/1977, č. 4, prosinec 1976, s. 175-180
Annotation: Metodická stať.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 20, 1969/1970, č. 5, leden 1970, s. 239-240
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 7, 1962, č. 3, červenec, s. 136-141
Annotation: Stylistický a jazykový rozbor ukázek z Mrštíkova překladatelského díla.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 36, 1985/1986, č. 1, září 1985, s. 45-47
Annotation: Obsahový přehled.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 215, 12. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 61, 1992, č. 3, s. 331-332
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 43, 1992/1993, č. 9/10, s. 235-236
Annotation: Recenze sborníku literárních, jazykových a didaktických příspěvků.
Article
14
In: Sborník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Filologické studie. -- Sv. 18, 1990, s. 45-66
Annotation: Jazykový rozbor, zejména souboru povídek Stanice Sousedov (Ostrava, Krajské nakladatelství 1958) a románu Dlouhé stíny (Praha, Čs. spisovatel...
Article
15
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 18, 2007/2008, č. 2, prosinec 2007, s. 64-67
Annotation: Recenze sborníku obsahujícího mj. níže uvedenou studii o níže uvedených osobnostech.
Article
16
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 56, 1987, č. 4, s. 428-433
Annotation: Referát o konferenci konané i za naší účasti, a to u příležitosti 200. výročí narození V. S. K.
Article
17
by Kvapilová Brabcová, Radoslava, 1935-2021 jk01012876{{{}}}}, Pišlová, Simona, 1952-
Published Praha : Univerzita Karlova ve Státním pedagogickém nakladatelství, 1987.
Annotation: Abecedně řazený slovník; s úvodem (s. 3-4), se soupisem excerpovaných učebnic a příruček (s. 143).
Book
18
Annotation: Terminologický výkladový slovníček (s příklady), určený žákům základních a středních škol, i studentům pedagogických fakult.
Book