By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Květ včelou dotýkaný. -- s. 5-7
Annotation: Předmluva; - s autorovým doslovem Proč haiku v Čechách? (s. 83-84) a s bio-bibliografickými poznámkami o autorovi a fotografovi (s. 85-86, s fot.).
Book Chapter
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 11, 30. 5., s. 5
Annotation: Rozhovor. Připojena bio-bibliografická poznámka o překladateli.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 11, 30. 5., s. 5-6
Annotation: Esej.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 3, s. 50-53
Annotation: Rozhovor s překladatelem.
Article
5
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Sv. 23/24, 2002, s. 81-105
Annotation: Komparatistická studie o české a japonské próze.
Article
6
7
In: Hora a obzor. -- s. 64-65
Annotation: S biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. 66).
Book Chapter
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 253, 30. 10., s. 9
Annotation: Rozhovor s japanistou-překladatelem u příležitosti udělení Ceny za významný kulturní přínos Japonskou společností překladatelů za překlad...
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 237, 8. 10., s. 20
Annotation: Rozhovor s japanistou u příležitosti jeho ocenění; s biografickou poznámkou.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 48, 26. 11., s. 1, 14-15
Annotation: Rozhovor; s biografickou poznámkou (s. 15).
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 21, 18. 12., s. 21
Annotation: Komentář k překladu haiku japonského básníka J. Busona.
Article
13
In: Haiku. -- S. 5
Annotation: Předmluva; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (přední záložka volné obálky); s bio-bibliografickou poznámkou o ilustrátorovi (zadní záložka...
Book Chapter
14
by Líman, Antonín, 1932-2018 jo20000080459{{{}}}}
Published Praha : Radioservis : Český rozhlas, 2012.
Annotation: Kniha vzpomínek vznikla na základě vyprávění v rozhlasovém cyklu Osudy na stanici Český rozhlas 3 - Vltava; s fot. doprovodem; - s medailonkem...
Book
15
In: V dešťových kapkách. -- S. 5
Annotation: Předmluva ke sbírce haiku; s další uvedenou předmluvou a bio-bibliografickou poznámkou o autorce (s. 84-85).
Book Chapter