By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [3], březen, s. 134
Annotation: Čtyřverší s politickou tematikou.
Article
2
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 21, 1989, duben, s. 73
Annotation: Satirické básně; báseň "Setrvačník" s datací 11. 11. 1987; báseň "Svoboda jako poznaná nutnost" s datací 26. 7. 1988; báseň "Všeho do času"...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 3
Annotation: Glosa ve formě dopisu Výzkumnému ústavu pedagogickému k jejich seznamu českých spisovatelů, který zaslali autorovi k ohodnocení z hlediska jejich...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 262, 21. 9., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 3
Annotation: Článek apelující na novináře a spisovatele, kteří byli obžalováni podle retribučních dekretů, avšak nebyli odsouzeni, aby se i tak stáhli...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 4
Annotation: Satirická báseň proti katolickým spisovatelům.
Article
7
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 87, 19. 8., s. 3
Annotation: Epigram.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 308, 28. 12., s. 2
Annotation: Článek.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 260, 7. 11., s. 2
Annotation: Článek o systému kulturních patronů jednotlivých okresů a zkušenosti z aplikování tohot systému.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 19, 23. 1., s. 2
Annotation: Fejeton.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 37, 13. 2., s. 2
Annotation: Fejeton o výstavě na Žofíně.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 170
Annotation: Autor se kriticky vyjadřuje k nekvalitním televizním adaptacím literárních děl a apeluje na to, aby byla tato problematika mnohem více reflektována...
Article
13
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 8, říjen, s. 259
Annotation: Krátká studie se zabývá Poláčkovým humorem, především pak jeho společenskými dopady a měšťáckou satirou. Poláček je také srovnáván...
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 6, s. 652-653
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 37, 18. 10., s. 10
Annotation: O svých zkušenostech s lektorováním začátečnických literárních prací.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 11, s. 1379
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 3, s. 320-322
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 9, 26. 2., s. 211
Annotation: Interpretace díla K. Čapka z ekonomických a politických stanovisek.
Article
19
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 5, s. 588-589
Annotation: Recenze.
Article