By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 71
Annotation: Zpráva o vydání souboru citátů.
Article
3
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 77-78
Annotation: Recenze na publikaci M. Přibáně a kolektivu.
Article
4
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 2, s. 78-80
Annotation: Přehled vybraných výstav, mj. výstava věnovaná výročí úmrtí J. Váchala v knihkupectví Trigon a XVI. Trienále umělecké knižní vazby v...
Article
5
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 10-13
Annotation: Poznámka k otisku výběru z poezie J. Koláře, vzpomínku na O. F. Bablera V. Němce a textu J. Váchala.
Article
6
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2018, č. 2, s. 57-58
Annotation: Poznámka k otisku výběru z dopisů J. Demla a básně E. Háchy.
Article
7
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 29-31
Annotation: Recenze na monografii J. Drápala "Poslušen zákonů své země a svého stavu".
Article
8
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 34-35
Annotation: Zpráva o vydání ročenky M. Dyrynka, připojeno i ohlédnutí za procesem udílení Ceny Vojtěcha Preissiga.
Article
9
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2019, č. 1, s. 43-44
Annotation: Zpráva o "Výstavě Váchalian ze sbírky Trmalovy" u příležitosti výročí padesáti let od úmrtí J. Váchala.
Article
10
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2012, č. 2, s. 39-44
Annotation: Medailon F. Dvořáka. Připojen "Soupis knih Františka Dvořáka" (s. 39-42) převzatý z publikace "Divadlo a já, aneb, Divadlem k podstatě lidskosti",...
Article
11
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2004, č. 1, s. 13-17
Annotation: Soupis publikací nakladatelství Aulos k 31. 3. 2004, opatřený krátkou předmluvou.
Article
12
13
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2001, č. 2, s. 24-25
Annotation: Článek k vydání bibliofilie.
Article
14
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2000, č. 1, s. 27
Annotation: Glosa k otištěnému tisku datovanému Velikonoce 1992 (s. 26-27) navazujícímu na novoroční tisk publikovaný in: ZSČB 3/4, 1999.
Article
15
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2000, č. 1, s. 42-43
Annotation: Poznámky k vyd. uvedených dvou publikací.
Article
16
17
18
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1999, č. 3/4, s. 3-4
Annotation: Ediční komentář k otištěnému novoročnímu tisku Pozdrav vánoční (pravděpodobně PF 1991) syna J. Floriana Josefa (s. 4-5); redakce má k dispozici...
Article
19
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1999, č. 3/4, s. 14-15
Annotation: Referát o výstavě uspořádané Státním okresním archivem v Pardubicích.
Article
20
In: Jarmark umění. -- R. 1993, č. 7/8, prosinec, s. 14-15
Annotation: Poznámka k reprintu 1. vyd. Praha, J. Otto 1926.
Article