By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 9, září, s. 143
Annotation: Dopis čtenáře redakci Plamene - vycházející z čtenářského zážitku básně L. Stehlíka "Budislavická lípa" (in: Plamen, č. 7, s. 1-4).
Article
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 10, 1981, č. 8, říjen, s. 58-59
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1984, č. 13, 21. 3., s. 1
Annotation: Rozhovor s ředitelem: Český literární fond.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 66, 1985, č. 228, 27. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor o pátém Moskevském mezinárodním knižním veletrhu.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 68, 1988, č. 53, 4. 3., s. 5
Annotation: Obecně o vydávání knih v Československu.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 21, 2011, č. 50, 1. 3., s. 7
Annotation: O akci vyhlašované (v roce 2011 podruhé) Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Article
7
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1972, září, s. 7
Annotation: Rozhovor s výrobně obchodním náměstkem nakladatelství Československý spisovatel.
Article
8
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1973, podzim, s. 2
Annotation: O návštěvě v nakladatelství Čs. spisovatel.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 7, 1978, č. 5, květen, s. 92-95
Annotation: Medailon básníka umučeného nacisty; s výběrem z jeho básní.
Article
10
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 51, 2. 3., s. 12
Annotation: Autobiograficky laděná úvaha bývalého pracovníka nakladatelství Čs. spisovatel, Českého literárního fondu a knižního odboru ministerstva...
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 53, 4. 3., s. 12
Annotation: Dokončení úvahy bývalého pracovníka nakladatelství Čs. spisovatel, Českého literárního fondu a knižního odboru ministerstva kultury.
Article
12
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1984, léto/podzim, s. 4
Annotation: Rozhovor k 30. výročí: Český literární fond.
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 40, 1988, č. 4, duben, s. 98-99
Annotation: Rozhovor.
Article
15
17
Published Praha : Bratislava : Ministerstvo kultury ČSR ; Slovenské ústredie knižnej kultúry, 1987.
Other Authors: '; ...Lanc, Otakar jk01071453...
Annotation: Katalog výsledků soutěže Nejkrásnější knihy roku 1986, se soupisem členů porot, cen a uznání (uděleno 14 cen a 81 čestných uznání); s...
Book