By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 31, 30. 7.
Annotation: Úryvek z memoárové knihy "Byli a bylo"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 23, 2017, č. 4, prosinec, s.10-11
Annotation: Úryvek z knihy "Byli a bylo" F. Langra ku příležitosti 100. výročí vystoupení legií v Rusku.
Article
3
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, květen/červen, s. 48-49
Annotation: Autor komentuje svou knihu.
Article
4
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [6], 1957, č. 46, 14. 11., s. [4]
Annotation: Autor komentuje svoje dílo.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 70, 22. 3., s. 4
Annotation: Přetisk humoristické povídky, původně otištěné v knize "Kratší a delší".
Article
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, září/říjen, s. [14]
Annotation: Autorův komentář k vlastní divadelní tvorbě je doplněn informací o souborném vydání tří her F. Langera.
Article
7
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5720, 1959/1960, s. 83-99
Annotation: Životopisná črta. Vzpomínky na bratra J. Langera a jeho cestu k spisovatelství. Následuje ukázka z knihy J. Langera Devět bran.
Article
8
by Langer, František, 1888-1965 jk01071520{{{}}}}
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992.
Annotation: Výběr ze vzpomínek a vzpomínkových úvah F. L., s oddíly: Curriculum vitae, Vzpomínání na Jaroslava Haška {Hašek Jaroslav}, O bratřích Čapcích...
Book
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 14, 4. 7., s. 9
Annotation: Datováno 15. 4. 1959, dosud nepublikováno; obsahuje vzpomínku na: Hašek Jaroslav.
Article
10
by Langer, František, 1888-1965 jk01071520{{{}}}}
Published Praha : Československý spisovatel, 1963.
Annotation: Kniha obsahuje části Vzpomínání na Jaroslava Haška, O bratřích Čapcích, Arma virumque...(O kavárně Union), Můj bratr Jiří, Dary rodného...
Book
11
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 1988, č. 27, s. 68-70
Annotation: Prvé otištění rozhovoru pro čs. vysílání BBC 15. 9. 1940; týká se Masarykova vztahu k umělecké literatuře a tím i: Čapek Karel a Pátečníků.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 2, s. 178-182
Annotation: Autorův komentář k vzniku díla Bronzová rapsódie; rukopis datován 12. 11. 1962.
Article
13
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 15, 1965, č. 10, říjen, s. 230-231
Annotation: Výtah z rozhlasové přednášky pro dětské vysílání; vzpomínka na vlastní loutkářskou činnost.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 21, 1965, č. 100, 11. 4., s. 4
Annotation: Rozhovor o knize a inscenaci v Realistickém divadle.
Article
15
In: Devět bran. -- s. 7-29
Annotation: Předmluva.
Book Chapter
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 1967/1968, č. 18, 27. 3. 1968, s. 2
Annotation: Napsáno k 75. výročí narození 1961; otištěno z rukopisu.
Article
18
In: Prager Presse. -- Roč. 16, 1936, č. 172, 23. 6., odpolední vydání, s. 5
Article
19
In: Lidové noviny. -- Roč. 43, 1935, č. 100, 24. 2., s. 1-2
Annotation: K 100. výročí vydání finského eposu: Kalevala.
Article
20
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 273, 31. 5., s. 9
Annotation: O dramatickém zasedání 26. 5., kdy byla na pořadu německá otázka. Předsedající Wells H. G. vyhrotil jednání v odchod nacistické delegace ze...
Article