By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 63, 1954, č. 4/6, 24. 7., s. 255-258
Annotation: Zpráva o vědecké konferenci o lidovosti v české literatuře.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 202, 22. 7., s. 2
Annotation: Medailon k 110. výročí narození 22. 7.
Article
4
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 64, 1955, č. 3/4, 11. 5., s. 191-192
Annotation: Zpráva z literárněvědné konference v Liblicích, uspořádané Ústavem pro českou literaturu ČSAV.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 7, 14. 2., s. 6
Annotation: Medailon k jubileu 12. 2.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 5, s. 556-557
Annotation: Nekrolog.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 31, 1980/1981, č. 5, leden 1981, s. 228-230
Annotation: Medailón.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 34, 1983/1984, č. 4, prosinec 1983, s. 185-187
Annotation: Medailón.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 39, 1988/1989, č. 1, září 1988, s. 21-23
Annotation: Medailón.
Article
10
In: Cesta za poznáním. -- S. 309-327
Annotation: Doslov ke knize reportáží, doplněné o časopisecké články tematicky s knihou souvisejícími, a o: Lešetínský kovář, filmové libreto.
Book Chapter
11
In: Hory a staletí. -- S. 240-261
Annotation: Doslov.
Book Chapter
12
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 3, s. 281-284
Annotation: Recenze edice rukopisů z pozůstalosti.
Article
14
15
In: Havířská balada. -- s. 3-8
Annotation: Medailon.
Book Chapter
16
17
18
19
In: Bejvávalo. -- s. 201-212
Annotation: Doslov.
Book Chapter
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 12, 1964, č. 5, září, s. 353-376
Annotation: Studie sledující ohlas díla J. Vrchlického zvláště u F. X. Šaldy, F. V. Krejčího a J. Karáska ze Lvovic v devadesátých letech.
Article