By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
DOI
In: Slavica Litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 24, 2021, č. 1, 30. 6., s. 145-147
Annotation: Nekrolog.
Article
2
Annotation: Kolektivní monografie představuje komplexní pohled na poetiku české a slovenské prózy ve vzájemných vztazích a souvislostech; zabývá se například...
Book