By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 5, 4. 3., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
3
4
by Lazorčáková, Tatjana, 1954-
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2011.
Annotation: Též s rekonstrukcí scénáře inscenace.
Book
5
In: Nová svoboda. -- Roč. 35, 1979, č. 128, 2. 6., s. 7
Annotation: O stejnojmenné soutěži.
Article
6
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 4, 1979, č. 5, květen, s. 37-38
Annotation: Referát o inscenaci v Šumperku.
Article
7
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica - Aesthetica, sv. 27. Litteraria - Theatralia - Cinematographica = Kontext(y) IV. -- R. 2004, s. 63-74
Annotation: Studie o české divadelní kultuře 70. a 80. let; též o rozdílném chápání pojmu "divadlo" v novodobé teatrologii, o "netradičním" divadelním...
Article
8
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 8, 1997, č. 71, 19. 6., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 4, 1979, č. 9, září, s. 34-35
Annotation: Referát o Lázňovského dramatizaci Kaplického románu v Šumperku.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 35, 1979, č. 255, 29. 10., s. 2
Annotation: Referát o Lázňovského dramatizaci Kaplického románu v Šumperku.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 35, 1979, č. 93, 20. 4., s. 2
Annotation: Referát o inscenaci hry A. Koenigsmarka, napsané podle knihy J. Lady.
Article
12
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 5, 1980, č. 3, březen, s. 32-33
Annotation: Referát.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 36, 1980, č. 65, 17. 3., s. 2
Annotation: Referát.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 36, 1980, č. 55, 5. 3., s. 2
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
15
In: Ostravský kulturní měsíčník. -- ISSN 0139-6749. -- Roč. 5, 1980, č. 4, duben, s. 38-39
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 34, 1978, č. 301, 21. 12., s. 3
Annotation: Referát.
Article
17
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 5, 1996, č. 3, 6. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 5, 6. 3., s. 10
Annotation: Článek o působení P. Gábora v roli šéfa činohry Národního divadla moravskoslezského v letech 2012-2017.
Article
19
20