By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 2
Annotation: Zpráva o besedě básnířek Plzeňského kraje o poezii, která proběhla 5. 11. 2019 v Knihovně města Plzně v rámci Plzeňského literárního festivalu.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, s. 20-22
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 8
Annotation: Zpráva o inscenaci loutkové hry V. Peřiny, T. Dvořáka a I. Nesvedy "Pozor, Zorro!", již uvádí Divadlo Alfa v Plzni.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 1-2
Annotation: Reportáž o literárním festivalu "Letnice umělců", jehož tématem byla letos "Píseň písní".
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 1-2
Annotation: Zpráva o autorském čtení K. Erbové a J. Štroblové, které proběhlo 4. 12. 2019 v Knihovně města Plzně.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 2
Annotation: Zpráva o setkání členů Střediska západočeských spisovatelů při příležitosti výstavy "Sobě ke cti, umění ke slávě" v Západočeské...
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 6, červen, s. 19-21
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 1, s. 46-48
Annotation: Životopisný portrét R. Mertlíka.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 5, s. 254-257
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 26, 2012, č. 3/4, podzim/zima, s. 36-37
Annotation: Recenze.
Article
11
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 4, 2004, č. 4, s. 316-318
Annotation: Referát o festivalu Šrámkova Sobotka, tentokrát pod zašťuťujícím názvem Kde domov jejich? Česko - literární křižovatka Evropy.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 3, s. 118-124
Annotation: Úvaha k diskusi o podobě výuky (české) literatury.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 1, s. 46-49
Annotation: Recenze.
Article
14
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 5, s. 250-251
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 5, s. 254-256
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 1, s. 43-45
Annotation: Recenze sborníku.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 48, 2000, č. 5, s. 556-558
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 2, únor, s. 17-18
Annotation: Úvaha nad povídkou R. Augustinové Příležitost růst.
Article