By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 15, 17. 10. - 10. 11., s. 8-11
Annotation: Datováno: 20. 10. 1980. Dopis J. Lederera přátelům vysvětlující okolnosti jeho odchodu do SRN, důvody, proč podepsal spolupráci s Adenauerovou...
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 44, 30. 10., s. 1054
Annotation: Stať o významu rozhlasu pro básnickou tvorbu.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 17, 24. 4., s. 406
Annotation: Recenze dvou rozhlasových her s tématem boje proti alkoholismu.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 110
Annotation: Autor se zamýšlí nad tím, do jaké míry je v českém prostředí známa osobnost a dílo P. Jilemnického, a připomíná (nedávné) práce, které...
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 25, 18. 6., s. 598
Annotation: Zpráva ze soutěže rozhlasových her.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 34, 21. 8., s. 813
Annotation: Stručná recenze čtyř rozhlasových her, vysílaných v rámci pořadu nedělní divadelní večery.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 45, 6. 11., s. 1078
Annotation: Recenze rozhlasových dramatizací dvou českých románů.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 155-156
Annotation: Autor se zamýšlí nad soudobým stavem rozhlasového vysílání a rozhlasových inscenací.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 58, 8. 3., s. 2
Annotation: Stať negativně hodnotí knižnici SNKLHU, blíže se zabývá knihou Dunivý krok od Petra Jilemnického.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 23, 26. 1., s. 2
Annotation: Medailon I. Erenburga.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 56, 3. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 68, 19. 3., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 104, 1. 5., s. 4
Annotation: Povídka.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 68, 17. 3., s. 3
Annotation: Medailon P. Jilemnického.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 187, 4. 8., s. 2
Annotation: Článek o recepci díla B. Němcové v SSSR.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 233, 27. 9., s. 2
Annotation: Článek o požadavcích lidu na literaturu a spisovatele v souvislosti s chystaným sjezdem Svazu československých spisovatelů.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 279, 19. 11., s. 3
Annotation: Článek o úkolu literatury zobrazovat pravdivě život na vesnici vycházející z obdobné diskuze v Sovětském svazu inspirované dílem G. Nikolajevové...
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 4, 6. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 9, 1953, č. 129, 30. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 141-142
Annotation: Autor se na základě tezí komunistického teoretika A. Gramsciho zamýšlí nad tím, v čem spočívá pravdivost uměleckého díla (oproti "originalitě...
Article