By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020 č. 2, únor, s. 10-14.
Annotation: Studie se zabývá počátky české literatury psané ženami, uvádí jednotlivé autorky a sleduje dobové diskuse o postavení a roli ženy-spisovatelky...
Article
2
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 20, 2013, č. 1/2, s. 215-218
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 38, 19. 9., příl. Harmonie života, s. I-II
Annotation: Rozhovor o postavení českých žen v průběhu posledních staletí a o významných ženských osobnostech.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 767-772
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 35/36, 2003/2004, s. 7-18
Annotation: Studie s kapitolkami Vývoj studií o denících, Deník - obraz ženské identity, Geneze ženského deníku v českých zemích, Jazyk a styl deníků,...
Article
7
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 72, 2003, s. 277-278
Annotation: Přání k narozeninám.
Article
8
In: Documenta Pragensia. -- ISSN 0231-7443. -- Sv. 18, 2000, s. 199-210
Annotation: Příspěvek na konferenci.
Article
11
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 97, 1999, č. 3, s. 539-565
Annotation: Studie o Claudelově diplomatickém působení v Praze v letech 1909 - 1911 a jeho vztahu k českému světu vychází jak z jeho úředních hlášení...
Article
12
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2002, č. 2/4, s. 300-314
Annotation: Referát z konference.
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 15, 10. 4., s. 30-31
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- Roč. 40, 2003, č. 3, květen/červen, s. 11-12
Annotation: V souboru Z přednášek 46. Šrámkovy Sobotky.
Article
17
In: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. Série C. Fakulta humanitních studií = Scientic Papers of the University of Pardubice. Series C. Faculty of Humanities. -- Sv. 6, 2000, s. 153-169
Annotation: Přehledová studie, mj. o ohlasech Villonova života a díla v české literární vědě a literatuře; s komentovaným přehledem překladů a původních...
Article
18
In: Českobudějovické listy. -- ISSN 1210-5023. -- Roč. 8, 1999, č. 55, 6. 3., příl. Víkendové listy, s. 3
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou o její nové knize.
Article
20
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 31, 2009, č. 9, [září], s. 31
Annotation: Medailon.
Article