By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2, 1995. Translatologica Pragensia, sv. 6. -- ISSN 1802-4378. -- R. 1998, s. 65-68
Annotation: Článek zabývající se čtenářskou recepcí překladové literatury u mladých čtenářů (na příkladu dětské recepce ruské televizní pohádky...
Article
4
5
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 28, 1989, s. 127-133
Annotation: Heslo ze: Slovník česko-ruských literárních vztahů; se soupisem překladů díla J. A. K. do ruštiny a výběr z ohlasů jeho díla v Rusku a SSSR.
Article
8
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica. Slavistický sborník olomoucko-lublinský. -- Sv. 51, sv. 3, 1985, s. 63-71
Annotation: Přehledová stať, s kapitolami: Počátky ohlasu - zprávy; Začátky Kuprinovy cesty ke čtenáři (Souboj); Anotace překladů a Sulamit; Konfrontace...
Article
9
10
11
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 32, 1987, č. 2, duben, s. 67-68
Annotation: Též o účasti našich rusistů.
Article
13
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Studia Slavica - Slovanské studie - Studia slawistyczne Opolsko-Ostrawskie, č. 8. -- R. 2004, č. 204, s. 277-283
Annotation: Studie, s kapitolkami: Kytice - všeobjímající, tajemný mýtus; Magie filmu Kytice ("slovo - obraz - zvuk"); Magie Harryho Pottera (žánrové povědomí...
Article
14
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 9, s. 324-325
Annotation: Stať o významu pohádky na cit pro slovo a literární představivost dětského posluchače a čtenáře.
Article
16
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philolologica. Olomoucko-lublinský rusistický sborník. -- Sv. 62, sv. 3, 1991, s. 141-147
Annotation: Pokračování přehledové stati K. L. A. Kuprin a česká kritika (1906-1912), in: AUPO, Philologica 51, Slavistický sborník olomoucko-lublinský,...
Article
17
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 22, 1983, s. 13-14
Annotation: Medailón k 60. narozeninám pracovnice v oboru česko-ruských literárních vztahů; k 22. 4. 1984.
Article
18
In: Rossica Olomucensia. -- ISSN 0139-9268. -- Sv. 24, 1985, s. 75-80
Annotation: Heslo ze: Slovník česko-ruských literárních vztahů, zaměřené na vztah J. F. k SSSR a na tamní recepci jeho díla; s bibliografií překladů.
Article
19
by Lepilová, Květuše, 1933- jk01071899{{{}}}}
Published Brno : Edika, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Metodická příručka věnovaná čtenářství dětí na základních školách, "předčtenářství" v školách mateřských a okolnostem, které...
Book
20
In: Studia slavica. Slovanské studie. -- ISSN 1214-3111. -- Roč. 8, 2004, s. 277-284
Annotation: Úvaha o postavení Erbenovy "Kytice" v současné literární výchově.
Article