By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Na zdraví, Hrabale!. -- S. 161-162
Annotation: Doslov; s doslovem autora (s. 159-160); s úryvkem z textu (4. s. obálky).
Book Chapter
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 28. 6., s. 146-147
Annotation: Kritický komentář k tomu, jak je v románu R. Denemarkové "Hodiny z olova" zobrazena současná Čína.
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 28. 6., s. 147-148
Annotation: Komentář k Májovému hnutí, které se v Číně odehrálo 4. 5. 1919, k počátkům moderní čínské literatury, které jsou spjaty s Májovým hnutím,...
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 2, 12. 2., s. 73
Annotation: Sloupek o překládání z čínštiny.
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 1, s. 151-158
Annotation: O nové edici českých překladů současné čínské literatury v nakladatelství Verzone.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 296, 22. 12., s. 8
Annotation: Rozhovor s překladatelkou.
Article
7
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 6, 2010, č. 11, listopad, s. 21-25
Annotation: Studie se zabývá čínským textem Laozi a srovnává překlady R. Dvořáka, O. Krále a D. Sehnala.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 27, 2016, č. 7, červenec, příl. Interview, s. 1-2
Annotation: Rozhovor se sinoložkou Z. Li, mj. o překladech z čínštiny; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 208, 5. 9., příl. Pátek, č. 36, s. 26-30
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 7, 2011, č. 4, duben, s. 52-55
Annotation: Rozbor překladu.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 20, 24. 1., příl. Orientace, s. v
Annotation: Rozhovor se sinoložkou Zuzanou Li o obrazu čínské literatury u nás a české literatury v Číně. Autorka překládá pro edici Xin pražského nakladatelství...
Article
12
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 45, 22. 2., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 24. 2. 2019
Annotation: Rozhovor se sinoložkou a překladatelkou Z. Li.
Article
13
Other Authors: '; ...Li, Zuzana, 1975- jo2009268168...
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 5. 8. 2020
Annotation: Komentář Z. Li k současné čínské literatuře a českému strachu z Číny, odkazující k audiozáznamu.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 4, 9. 4., s. 42-45
Annotation: Diskuse nad knihou R. Denemarkové.
Article
15
16
Other Authors: '; ...Li, Zuzana, 1975- jo2009268168...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 26, 2015, č. 2, 19. 10., s. 55-68
Annotation: Rozhovor s profesorem O. Králem o klasickém románu, o překladu a nepřeložitelnosti, o humoru, sexu, pokrytectví, přepisování příběhů, a především...
Article
17
Other Authors: '; ...Li, Zuzana, 1975- jo2009268168...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 1, 10. 6., s. 169-176
Annotation: Rozhovor s překladatelem z čínštiny a francouzštiny D. Molčanovem o překládání románu "Padlá metropol", jehož autorem je Jia Pingwa; připojeny...
Article
18
Other Authors: '; ...Li, Zuzana, 1975- jo2009268168...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 22, 2011, č. 3, s. 175-182
Annotation: Rozhovor, mj. o básníkově obdivu k V. Havlovi, s připojenou biografickou poznámkou o B. L. (s. 182).
Article
19
Other Authors: '; ...Li, Zuzana, 1975- jo2009268168...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 2, 28. 1., s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
20
Other Authors: '; ...Li, Zuzana, 1975- jo2009268168...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 188-197
Annotation: Rozhovor s redaktorem nakladatelství Portál M. Bedřichem o čínské literatuře a tvorbě Liu Cixina; připojeny bio-bibliografické poznámky (s....
Article