By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Hic sunt homines. -- S. 53-59
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka).
Book Chapter
2
In: Každou nohou v jiné době. -- s. 7-8
Annotation: Předmluva k vícežánrovému souboru textů - s oddíly: Ekologie - etika - krajina; Dvojhovory; Prózy všedního dne; - s autorovým Prologem (s. 11-16),...
Book Chapter
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 185, 10. 8., příl. Salon, č. 280, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 25, 2014, č. 39, 22. 9., s. 70-71
Annotation: Úvaha o příčinách negativního postoje české společnosti k ekoaktivismu, vycházející mj. z knihy Dagmar Mocné Případ Kondelík a z prvnorepublikové...
Article
5
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 8, 18. 10., s. 4-5
Annotation: Vzpomínka na sociologa I. Možného.
Article
7
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 27, 2017, č. 196, 24. 8., příl. Salon, č. 1036, s. [3]
Salon. -- 30. 8. 2017
Annotation: Rozhovor nad knihou Věrní a rozumní. Autorka mj. zmiňuje R. Štěpánka, jehož enviromentální lyriku v knize použila.
Article
8
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 9, 11. 1., příl. Salon, č. 501, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10