By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 51, 13. 3., s. 10-11
iHNed.cz [online]. -- 13. 3. 2019
Annotation: Rozhovor s A. J. Liehmem u příležitosti jeho 95. narozenin; připojena biografická poznámka.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 4
Annotation: O (podle autora) nezdařené filmové adaptaci Roziny sebrance režiséra Otakara Vávry; Liehm na jejím základě varuje před pokusy natáčet v soudobých...
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 65, 18. 3., s. 11
Annotation: Rozhovor u příležitosti udělení Ceny za evropské porozumění.
Article
4
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 27, 1997, č. 2, s. 13-15
Annotation: O Literárních novinách a J. Rybákovi v letech 1958 - 1968.
Article
5
In: Film a doba. -- ISSN 0015-1068. -- Roč. 5, 1959, č. 4, duben, s. 232-240
Annotation: Autor shrnuje a hodnotí filmovou tvorbu roku 1958. Na s. 236-238 rozebírá jednotlivé filmy, mj. filmové adaptace románů Vlčí jáma, Občan Brych...
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 4. 4., s. 11
Annotation: Rozhovor, především o Liehmově návratu do Česka a o pohledu na zdejší dění ze zahraničí.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 78, 3. 4., s. 8
Annotation: Rozhovor s novinářem, který se natrvalo vrátil do Prahy.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 3, 15. 1., s. 8
Annotation: Referát o veselohře se záměrem "umělecky rehabilitovat" komika Vlastu Buriana Nejlepší člověk.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 9, 26. 2., s. 4
Annotation: Recenze srovnávající film Byl jednou jeden král s literární předlohou - pohádkou B. Němcové; též o herectví J. Wericha a Vlasty Buriana.
Article
10
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 3, 14. 6., s. 74
Annotation: Ukázky ze vzpomínek A. J. Liehma na IV. sjezd spisovatelů roku 1967, publikovaných v exilových Listech (roč. 8, 1977, č. 3/4, červenec, s. 33n);...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 40, 2. 10., s. 4
Annotation: Referát o filmovém zpracování románu, nejvíc oceňující herecký výkon V. Vejražky a filmovou hudbu J. Kapra.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 42, 15. 10., s. 5
Annotation: Referát o filmu.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 39, 24. 9., s. 4
Annotation: Příspěvek do dlouhodobé diskuse apelující na spolupráci filmařů se Svazem čs. spisovatelů.
Article
14
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 3, 13. 6., s. 111-112
Annotation: Nekrolog; psáno k úmrtí Ferdinanda Peroutky před 35 lety pro Listy 1978, č. 3/4.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 3, 23. 2., s. 6
Annotation: Rozbor Werichovy dvojrole ve filmu Císařův pekař - Pekařův císař. Autorství V+W původní hry (Golem) v článku nezmíněno.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 32, 8. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí publicisty ve věku 86 v Torontu.
Article
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 36, prosinec, s. 64
Annotation: Připomínky k různým diskusím (o literárních časopisech, historii, identitě).
Article
18
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 36, 2006, č. 1, 16. 2., s. 85
Annotation: Nekrolog maďarského prozaika, dramatika a esejisty, nevydávaného v Čechách.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 286, 9. 12., příl. Salon, č. 396, s. 3
Annotation: Reportáž z filmového festivalu, též o účasti V. Havla.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 51, 13. 12., s. 1 a 3
Annotation: Kulturně-politický komentář s asociacemi na úlohu Literárních novin v 60. letech a nyní.
Article