By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Interview, s. [1]-2
Annotation: Rozhovor s předsedou Asociace spisovatelů O. Lipárem o provozu a hlavních úkolech organizace; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 2).
Article
2
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 5, 2004, č. 10, s. 62-63
Annotation: O 11. ročníku literárního festivalu Ortenova Kutná Hora a s ním spojeného vyhlášení literární soutěže. Jako členové poroty zmíněni M....
Article
3
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2004, č. 9, 19. 3.
Annotation: Básně ze současné tvorby.
Article
4
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2004, č. 12, 19. 9.
Annotation: Básně ze současné tvorby.
Article
5
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 61, 2017, č. 182, 20. 9., s. 8
iHned.cz [online]. -- 20. 9. 2017
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 28, 2017, č. 15, 21. 9., s. 11
Annotation: Rozhovor o projektu Asociace spisovatelů a českých knihoven, který potrvá od září 2017 do června 2018. S připojenou biografickou poznámkou a...
Article
7
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 61, 2017, č. 186, 26. 9., s. 17
iHned.cz [online]. -- 26. 9. 2017
Annotation: Reportáž z vystoupení básníků P. Hrušky a K. Šiktance v Městské knihovně v Praze (18. 9. 2017).
Article
8
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2005, č. 14, 19. 1.
Annotation: Básně (současná tvorba).
Article
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 3, 15. 11., s. 134-138
Annotation: Básně. Připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 11, 15. 3., příl. Excellent, s. 44-[49]
Annotation: Článek o literárních večerech v Café FRA (Praha).
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 25. 1., s. 7
Annotation: Výběr básní s poznámkou, že některé básně z uvedeného cyklu byly původně publikovány v časopise "Souvislosti", připojena bio-bibliografická...
Article
12
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 13. 1. 2014
Annotation: Básně O. Lipára ze sbírky "Komponent"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
13
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 15. 8. 2018
Annotation: Rozhovor o dopise Martinu Kraflovi - koordinátorovi prezentace ČR na Lipském knižním veletrhu, v němž se Asociace spisovatelů kriticky vyjadřuje...
Article
14
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 26. 3. 2020
Annotation: Komentář k dopadu pandemie covid-19 a nouzových opatření na kulturní a literární sféru; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
15
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 10, 2020, č. 38, zima, s. 9-16
Annotation: Rozhovor o různých způsobech neférového jednání se spisovateli (zejm. o výši honorářů a souhlasu k publikaci tvorby) a o možnostech pomoci...
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 35, 11. 2., příl. Salon, č. 1212, s. 17
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 41, 2011, č. 6, 15. 12., s. 72
Annotation: Poznámka o chatě básníka J. Hájka (18. část seriálu Básníci a jejich místa), s připojenými básněmi O. L. (s. 72-73) a biografickou poznámkou...
Article
18
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 9. 2007
Annotation: Článek informuje o čtrnáctém ročníku festivalu Ortenova Kutná Hora, shrnuje jeho nejzajímavější momenty, mimo jiné udílení literárních...
Article
19
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2007, č. 26, 19. 1.
Annotation: Básně (současná tvorba).
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 15, 21. 9., s. 3
Annotation: S pořadatelem festivalu Ortenova Kutná Hora o letošním 13. ročníku.
Article