By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 23. 1. 2016
Annotation: Básně uvozeny bio-bibliografickou poznámkou.
Article
2
online
In: Čítárny [online]. -- 22. 12. 2018
Annotation: Básně v próze uvozeny bio-bibliografickou poznámkou.
Article
3
online
In: Čítárny [online]. -- 26. 2. 2014
Annotation: Básně uvozeny bio-bibliografickou poznámkou a krátkým komentářem F. Listopada, v němž vyjadřuje svůj vztah k českému verši.
Article
4
5
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 59, 2017, H. 4, S. 464-470
Annotation: Básně F. Listopada, publikované česky a v německém překladu; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 464).
Article
6
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 19. 7. 2007
Annotation: Báseň; připojena biografická poznámka.
Article
7
online
In: Čítárny [online]. -- 25. 11. 2018
Annotation: Zpráva připomíná osobnost F. Listopada; připojeny básně.
Article
8
11
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 8, 16. 5., s. 4
Annotation: Básnická próza.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 23, 2. 6., s. 3
Annotation: Epigram.
Article
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 42, 24. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 45, 28. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 96, 30. 8., s. 3
Annotation: Stať žádá kontrolu soukromého nakladatelského podnikání.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 108, 13. 9., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o jmenování P. Bezruče národním básníkem u příležitosti jeho 78. narozenin.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 84, 15. 8., s. 3
Annotation: Stať poskytuje základní informace o dvou literátech, kteří zemřeli za druhé světové války.
Article
18
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 118, 25. 9., s. 3
Annotation: Stať požaduje kvalitní kritiku dětské knihy.
Article
19
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 7, 9. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 204, 2. 9., s. 2
Annotation: Báseň.
Article