By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 164-166
Annotation: Úvaha nad dramaturgií Národního divadla: tak aby byla koncipována s ohledem na soudobé společensko-politické a kulturní dění a zájmy současného...
Article
2
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 183-186
Annotation: Úvaha o divadelních festivalech a dramaturgii divadelních festivalů; připojena biografická poznámka (s. 186).
Article
4
In: Národní divadlo. -- ISSN 1212-1045. -- 136. sezona 2018/2019, č. 1, září 2018, s. 24
Annotation: Glosa o divadelní hře R. Medka "Plukovník Švec" a historii jejích inscenací. Inscenace této hry bude mít v divadelní sezóně 2018/2019 premiéru...
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 15, 18. 9., s. 2
Annotation: Rozhovor o festivalu "Pražské křižovatky", který se uskuteční 29. 9. - 7. 10. 2018 v Praze.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 1, 2. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
7
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 206-207
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Národní divadlo. -- ISSN 1212-1045. -- 137. sezona 2019/2020, č. 2, říjen 2019, s. 15
Annotation: Článek o inscenacích a akcích k výročí 17. listopadu 1989, které spolupořádají činohra Národního divadla, divadlo Vosto5, umělecký soubor...
Article
10
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 4, s. 218-221
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 1, s. 252-254
Annotation: Dvojrecenze.
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 4, s. 11-16
Annotation: Recenze čtyř českých románů vydaných r. 2012, zaměřená především na problematiku postav.
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 2, s. 235-238
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 1, 18. 1., s. 9-16
Annotation: Výběr z diskuse "Česká literatura 2012: první bilance" vedené na půdě ÚČL AV ČR 27. 11. 2012; s úvodní poznámkou.
Article
17
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 3, s. 278-281
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 3, s. 256-259
Annotation: Recenze.
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 7, 16. 11., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 16, 2005, č. 4, s. 16-21
Annotation: Studie o prózách Jana Balabána ve třech částech.
Article