By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 55, 2015, Heft 2, s. 408-409
Annotation: Recenze na kolektivní monografii o recepci a kulturním vlivu J. A. Komenského v 19. a 20. století.
Article
3
In: Glosy ze zápisníku. -- s. 8-9
Annotation: Předmluva autora; - s Jmenným rejstříkem (s. 209-213); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book Chapter
4
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 45, 2004, Heft 1, s. 274-275
Annotation: Recenze knihy vycházející současně v češtině a němčině.
Article
5
6
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 44, 2003, Heft 1, s. 221-223
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 46, 2005, Heft 1, s. 135-151
Annotation: Rozšířená přednáška, zabývající se veřejnou angažovaností a pojetím dějin českého biologa, filozofa a nacionálního teoretika E. Rádla.
Article
10
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 46, 2005, Heft 1, s. 216-220
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 46, 2005, Heft 1, s. 265-266
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 40, 1999, Heft 2, s. 517-519
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 8, 2001, č. 2/3, s. 409-415
Annotation: Recenze.
Article
14
15
16
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 15, 2008, č. 3/4, s. 449-464
Annotation: Studie o tzv. obrodném procesu.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 12, 15. 1., příl. Víkend, s. 36-41
Annotation: Rozhovor s historikem B. Loewensteinem o jeho životních osudech a historickém bádání, mj. též k česky vydaným knihám. Doplněno o biograficko-bibliografickou...
Article
18
In: Pele-mele. -- s. 5-6
Annotation: Autorova předmluva k souboru abecedně řazených aforismů, životních moudrostí, citátů, slovních hříček, výpisků, mikrosofismat a postřehů.
Book Chapter
19
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 64, 1997, č. 8, říjen, s. 184-187
Annotation: Stať o životě a díle M. Stryjové (mj. též o problémech s vydáním jejího souboru povídek Nad rovinou), psaná pro broumovský seminář k nedožitým...
Article
20
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 47, 2006/2007, Heft 2, s. 271-288
Annotation: Vzpomínková studie o J. Patočkovi. Autor vzpomíná na svá studia u J. Patočky za časů třetí republiky a podává náčrt jeho myšlenkového...
Article