By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [9], 1989, č. 1, s. 32-38
Annotation: Rozbor díla B. Hrabala, s životními mezníky autora.
Article
3
by Lopatka, Jan, 1940-1993 jk01072390{{{}}}}
Published Praha : Torst, 2005.
Annotation: Soubor 151 lektorských posudků vydaných z pozůstalosti; v poli Díla uvádíme knihy vydané, u titulů (zřejmě) nevydaných zaznamenáváme jméno...
Book
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 2, 1993, č. 12, 8. 6., s. 6
Annotation: O prezentaci děl české literatury v rozhlase; k jeho 70. výročí.
Article
6
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 13, 1993, č. 2, s. 34-35
Annotation: Úvodní poznámka k statím J. G., otištěným na s. 35-46: Integrálný realismus (Řád 1943, č. 5); Poznámky k dialektickému materialismu v kritice,...
Article
7
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 13, 1993, č. 3, s. 3-7
Annotation: Úvaha o některých rysech Šaldova díla; přetištěno z literárního sborníku Podoby (ČS, Praha 1967) s přihlédnutím k úpravám, jež autor...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 35, 29. 11., s. 4
Annotation: Hladký Miroslav; třířádkový text pod snímkem. - Záznam převzat z: Bibliografie Jana Lopatky (Kritický sborník, 13, 1993, č. 4, s. 60-79).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 2, 1993, č. 10, 11. 5., s. 11
Annotation: Úvaha. - Záznam převzat dodatečně z: Bibliografie Jana Lopatky (Kritický sborník, 13, 1993, č. 4, s. 60-79).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 1, 1992, č. 0, s. 7, 11
Annotation: Recenze rozhlasových her vysílaných v "Cyklu českých dramatickýh autorek, v němž hlavními postavami jsou dnešní ženy": Benešová Helena, A...
Article
11
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5753, 1992/1993, s. 205-208
Annotation: Datováno Praha, červen 1992; připojena Bibliografie Viktora Fischla (s. 208-210) - ve spolupráci s autorem vypracoval Špirit Michael; s biografickou...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 49, 10.-16. 12., s. 4
Annotation: Nekrolog rozhlasového pracovníka, autora monografie o K. Čapkovi.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 51/52, 24. 12. 1992/6. 1. 1993, s. 9
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 4, 30. 1., s. 2
Annotation: K otištění básně F. H. Mladé ženy v čtenářské soutěži Hříchy a hříčky.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 2, 1993, č. 5, 2. 3., s. 6
Annotation: Úvaha o současném rozhlasovém a televizním seriálu, mj. o rozhlasovém seriálu rozhovorů: Nutz Ota - Vejvoda Jiří, Káva u Kische.
Article
16
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 1, 1990, č. 7, červenec, s. 6-9
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 10, 1990, č. 1, s. 8-12
Annotation: Výklad pojmu; doloženo citáty z knihy: Olič Jiří, Čtení o Jakubu Demlovi (strojopis, Knihovna Střední Evropy 1987); Deml Jakub.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 3, 4. 1., s. 5
Annotation: Medailón (4. 1. 1900 - 2. 7. 1984).
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 23, 24. 3., s. 5
Annotation: Magor; o jeho revoluční a literární činnosti.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 7, 17. 5., s. 5
Annotation: Komentář k článku: Urbánek Zdeněk (LtN, č. 2) a čtenářskému ohlasu.
Article