By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [10], prosinec, s. [26]-[32] [1]-7
Annotation: Sémiotický esej o vztazích města k okolnímu světu. Interpretace Petrohradu.
Article
2
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 270-282
Annotation: Přetisk rozhovoru z roku 1992, který byl původně otištěn v časopise Volné sdružení českých rusistů (1992, č. 8, s. 3-9).
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 51/52, 20. 12., s. 23
Annotation: O původu studie zařazené překladatelem do samizdatového výboru z textů J.L. ze šedesátých let Typologie kultury a výstavba uměleckého díla,...
Article
4
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 11, 24. 3., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 104, 1988, č. 2, s. 116-123
Annotation: Překlad přednášky J. L. "Bachtin - jeho odkaz a aktuální problémy sémiotiky" z bachtinovského kolokvia (Jena, 12. 10.-12. 10. 1983).
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 4, s. 347-351
Annotation: Předmluva ke knize (datováno Tartu, podzim 1988).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 49, 5. 12., s. 1, 4
Annotation: Kulturně-historický esej.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 49, 5. 12., s. 12-13
Annotation: Rozhovor s estonským literárním vědcem u příležitosti jeho pražské návštěvy.
Article
11
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 108, 1992, č. 2, s. 94-97
Annotation: Rozhovor u příležitosti návštěvy J. L. v Československu.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 31, 1984, č. 2, s. 133-144
Annotation: Překlad studie ze sborníku Tekst i kultura, 16. svazku Trudov po znakovym strukturam, Tartu 1983; uvozeno poznámkou redakce (podepsáno R.) na s. 132-133.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 43, 1996, č. 1/2, s. 169-174
Annotation: Studie; zahrnuto období od Puškina po Čechova.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 2, s. 104-117
Annotation: Semiotická studie z roku 1984 osvětlující pojem semiosféry je doplněna o překladatelovu poznámku k textu studie.
Article
16
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 4, 1969, č. 2, s. 67-80
Annotation: O prostorovém popisu modelů kultury.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 78-103
Annotation: Překlad souboru studií (úvodní studie o J. M. Lotmanovi a Tartuské škole předchází na s. 54-77); bio-bibliografická poznámka o překladatelce...
Article
18
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 1, s. 71-73
Annotation: Úvodní komentář k otisku kapitoly z níže uvedené knihy J. M. Lotmana; obsahuje bio-bibliografické údaje.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 45, 5. 11., s. 3
Annotation: Rozhovor o současné sovětské strukturální škole a jejích předchůdcích; rovněž o významu strukturálních metod pro rozvoj literární vědy,...
Article
20
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 5, 1970, č. 6, s. 73-75
Annotation: Komentovaný přehled článků z jugoslávského časopisu Savremenik (č. 1-9/1970). Obsahuje mj. níže zmíněné studie či diskusi o povídce v soudobé...
Article