By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 356-366
Annotation: Esej o "filozofii lásky" v textu B. Němcové Čtyry doby, jde o překlad české verze textu (Literární archiv, 2002, č. 34, s. 17-25). Zmíněni...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 62, 14. 3., s. 20
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 12, 18. 3., s. 12
Annotation: Glosa k oživenému edičnímu zájmu o dílo F.T. Bratránka; v rubrice Přelet. Německo.
Article
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 6-9, 18. 3.-29. 4., s. 24
Annotation: Životopisná studie na pokračování; uvedeno biografickou poznámkou o M. S. P.; v rubrice Souvislost.
Article
6
In: Literární archiv. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 30, 1998, s. 244-246
Annotation: Zpráva o čtvrtých Sebraných spisech B. B., vydávaných od r. 1969 ve Stuttgartu (dosud vyšlo 44 svazků - asi polovina celkového rozvrhu edice);...
Article
7
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 25, 1991, s. 131-133
Annotation: Nekrolog P. K. (nar. 12. 11. v Bílku u Chotěboře).
Article
10
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 33, 1990, č. 1, s. 20-28
Annotation: Příspěvek z bilaterárního sympozia na téma Česko-rakouské a slovensko-rakouské vztahy v německy psané literatuře (Liblice, 7.-11. 3. 1989);...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 35, 1987, č. 2, s. 159-186
Annotation: Studie.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 37, 1989, č. 3, s. 274-276
Annotation: Purkyně Jan Evangelista; recenze.
Article
13
In: Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví. -- ISSN 0231-9020. -- R. 1981, s. 19-22
Annotation: Studie o zobrazení obrozenského sociálního typu maloměšťáka ohroženého proletarizací, ztělesněného postavou literáta a vynálezce: Patrčka...
Article
14
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 8/9, 1974, s. 53-76
Annotation: S jejich otištěním; Uhle Alois.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 2, s. 97-109
Annotation: Rozbor pojetí vlastenectví založený na klíčovém pojmu jeho filozofie.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1988, č. 25, 15. 6., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
17
19
In: Strahovská knihovna. -- ISSN 0081-5896. -- Roč. 18/19, 1983/1984, s. 223-229
Annotation: O vztahu B. B. k českému a německému národnímu hnutí, zejména o dosud neznámé promluvě, nalezené v jednom ze čtyř konvolutů opisů exhort...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 1-7, 4. 1.-14. 2., s. 16
Annotation: Studie o česko-německém kulturním kontextu.
Article