By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 16, 2005, č. 1, březen, s. 79-80
Annotation: Slovníkové heslo; v rubrice Divadelní encyklopedie.
Article
2
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 17, 2006, č. 2, červen, s. 63-65
Annotation: Referát uzavřený soupisem teatrologických příspěvků v dosavadních 26 sbornících z plzeňských mezioborových setkání k problematice 19. století,...
Article
3
In: Hudební věda. -- ISSN 0018-7003. -- Roč. 27, 1990, č. 4, prosinec, s. 299-319
Annotation: Připojen přehled zhudebnění.
Article
4
In: Hudební věda. -- ISSN 0018-7003. -- Roč. 25, 1988, č. 4, prosinec, s. 293-310
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 169, 22. 7., příl. Praha Dnes, s. 5
Annotation: Recenze publikace o dějinách a osobnostech spojených s Prahou 2, zaměřená na část věnovanou pražskému Německému divadlu.
Article
6
Other Authors: '; ...Ludvová, Jitka, 1943- jk01072561...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 18, 2007, č. 4, prosinec, s. 88-92
Annotation: Biografická studie; k otištěné 1. části výboru z divadelních kritik F. K. v listu Bohemia z let 1838/39 (přel. J. Ludvová, s. 92-98).
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 27, 2016, č. 2, s. 93-109
Annotation: Studie popisuje málo zmapovanou historii Stavovského divadla v období 1801-1806 na základě analýzy dobového tisku; příloha popis uvedení Paërovy...
Article
8
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-07-8. -- Jg. 25, 2011, S. 57-85
Annotation: Studie se věnuje Malé scéně (Kleine Bühne), činohře Nového německého divadla v Praze, od jejího založení 1921 až do uzavření 1945.
Article
9
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 22, 2014, Heft 1/2, s. 287-295
Annotation: Studie představuje pramen k dějinám Stavovského divadla - tzv. Martincův soupis, který zachycuje repertoár divadla v letech 1815-1856.
Article
10
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 31, 2020, č. 1, s. 7-40
Annotation: Studie na základě rodinného archivu Lobkowiczů v Mělníku přináší poznatky o dějinách Stavovského divadla v letech 1816-1819; připojeny dopisy,...
Article
13
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 15, 2004, č. 3, září, s. 75-76
Annotation: Slovníkové heslo divadelního ředitele, literáta a žurnalisty.
Article
16
by Ludvová, Jitka, 1943- jk01072561{{{}}}}
Published Praha : Divadelní ústav : Academia, 2006
Other Authors: '; ...Ludvová, Jitka, 1943- jk01072561...
Annotation: Slovník obsahuje 349 biografií osobností, které spoluvytvářely hudební divadlo v českých zemích v českém a německém jazyce (mj. libretistů,...
Book
17
In: Pražský sborník historický. -- ISSN 0555-0238. -- Sv. 47, 2019, s. 193-223
Annotation: Studie pojednává o vlivu cenzury a regulací vzniklých v Rakousku-Uhersku na podobu divadla v Československu po roce 1918. Text popisuje profesní...
Article
18
by Ludvová, Jitka, 1943- jk01072561{{{}}}}
Published Praha : Academia : Institut umění - Divadelní ústav, 2012.
Other Authors: '; ...Ludvová, Jitka, 1943- jk01072561...
Obsah knihy
Annotation: Monografie mapující dějiny pražského německého divadla ve vymezeném období; - s oddíly: Zlaté časy 1885-1910; Poslední léta monarchie 1911-1918;...
Book
19
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 19, 2008, č. 2, červen, s. 101
Annotation: Úvodní poznámka k otištěné závěrečné části výboru z divadelních kritik F. Klutchaka o českých představeních ve Stavovském divadle z...
Article
20
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 19, 2008, č. 1, březen, s. 98
Annotation: Úvodní poznámka k otištěné 2. části výboru z divadelních kritik F. Klutchaka o českých představeních ve Stavovském divadle z období prosinec...
Article