By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Arnošt Lustig

Arnošt Lustig (2009) Arnošt Lustig (; 21 December 1926 – 26 February 2011) was a renowned Czech Jewish author of novels, short stories, plays, and screenplays whose works have often involved the Holocaust. Provided by Wikipedia
1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 245, 17. 10., s. 3
Annotation: Povídka.
Article
2
In: Umění & byznys. -- ISSN 1211-2550. -- R. 1997, leden/únor, s. 4-7
Annotation: Rozhovor u příležitosti sedmdesátin.
Article
3
In: Vital plus. -- Roč. 3, 2009, č. 4, prosinec, s. 6-10
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 5, 1960, č. 5, květen, s. 114
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 170, 22. 7., s. 2
Annotation: Záznam z besedy na autorském čtení v Brně; připojen medailonek A. L. a výběr z díla.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 242, 15. 10., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 282, 3. 12., s. D4
Annotation: Rozhovor, související s vydáním Zpovědi A. Lustiga na CD nosiči.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 12, 14. 1., s. 15-16
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání 4-CD-komletu s životopisným vyprávěním A. Lustiga Zpověď.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 4, 23.-29. 1., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 17, 20. 1., příl. Pátek LN, č. 3, s. 3
Annotation: Vzpomínka na osobní setkání s argentinsko-kubánským teroristou na Kubě v roce 1961.
Article
11
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2006, č. 11, 14. 3., s. 4-7
Annotation: Rozhovor; na s. 14 otištěna anonce na dvě Lustigovy knihy, na s. 19 recenze CD Zpověď.
Article
12
In: Esence. -- s. 5
Annotation: Autorův úvod k výboru z myšlenek, citátů a bonmotů z jeho díla.
Book Chapter
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 22, 27. 1., příl. Magazín MF Dnes, roč. 12, č. 4, s. 6-10
Annotation: Rozhovor, zmíněna je homosexualita L. Fukse. K textu rozhovoru je připojena biograficko-bibliografická poznámka o A. Lustigovi.
Article
14
15
In: Krásná paní. -- ISSN 1214-2166. -- Roč. 2, 2004, č. [11/12], listopad/prosinec, s. 12-14
Annotation: Životopisné vyprávění.
Article
16
17
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 1, 2002, č. 24, 26. 9., s. 16-19
Annotation: Rozhovor.
Article
18
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 2004, únor, s. 18-23
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Přísně tajné!. -- ISSN 1212-7620. -- R. 2003, č. 1, 15. 1., s. 100-110; č. 2, 12. 3., s. 133-142
Annotation: Vzpomínková próza.
Article
20
In: Démanty noci. -- s. 5-6
Annotation: Autorova předmluva.
Book Chapter