By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 102, 1. 5., s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 113, 11. 5., s. 3
Annotation: Úryvek z Máchova Máje.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 103, 3. 5., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
7
by Mácha, Karel Hynek, 1810-1836 jk01072915{{{}}}}
Published Praha : Český spisovatel, 1993
Annotation: S oddíly Z literárních zápisníků, Deník na cestě do Itálie (1834), Deník z roku 1835, Dopisy.
Book
8
In: Playboy. -- ISSN 0862-9374. -- Roč. 2, 1992, č. 1, leden, s. 112-113
Annotation: Úryvky z jeho deníku.
Article
9
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 9, květen 1969, s. 196-197
Annotation: Otištění výňatku.
Article
10
In: Prager Presse. -- Roč. 16, 1936, č. 25, 21. 6., příl. Die Welt am Sonntag, s. 4-5
Annotation: U příležitosti stého výročí básníkovy smrti.
Article
11
In: Prager Presse. -- Roč. 16, 1936, č. 45, 8. 11., příl. Die Welt am Sonntag, s. 2
Annotation: K výročí smrti K. H. Máchy 6. listopadu 1836; básně poprvé do němčiny přeložené: S` ist Sängers Los..., Hoffend kam ich..., Hadert nicht,...
Article
12
In: Libussa. -- Roč. 3, 1844, s. 97-124
Annotation: Kapperovu překladu "Máje" předeslán Grünwaldův stručný životo- a povahopis Máchův s ještě stručnější zprávou o Máchově ostatní tvorbě...
Article
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 3, 1947, č. 102, 1. 5., s. 15
Annotation: Povídka.
Article
14
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 6, červen, s. 265
Annotation: Báseň.
Article
15
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 12, 1956, č. 106, 1. 5., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
17
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 16, 1960, č. 277, 16. 11., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
18
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 6, 1960, č. 270 (1733), 15. 11., s. [3]
Annotation: Báseň je doplněna poznámkou upozorňující na 150. výročí narození K. H. Máchy.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 102, 1. 5., s. 5
Annotation: Úryvek z básně "Máj" v chorvatském překladu.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 10, 22. 10., s. 447
Annotation: Báseň.
Article