By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 15, 2018, č. 29, s. [13]-56
Annotation: Studie se dělí na dvě častí. V první se autor soustředí na analýzu díla F. Kafky, kterou provedl W. Benjamin. V druhé části se autor zabývá...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 2, duben, s. 183-217
Annotation: Studie sleduje, jak se filmové adaptace Babičky Boženy Němcové (F. Čáp /1940/ a A. Moskalyk /1971/) vyrovnaly především s „břemenem“ národně...
Article
3
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 55-75
Annotation: Studie k Čapkovu přístupu k detektivnímu žánru jako příkladu sebereflexe či autotematizace literatury, zejm. v Čapkových povídkových souborech,...
Article
4
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 4, s. 27-73
Annotation: Studie, rozvíjející Benjaminovu interpretaci proměny narace v epoše moderny (především esej Vyprávěč. Úvahy podnícené dílem Nikolaje Leskova...
Article
5
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 5, 1993, č. 2, s. 7-31; č. 3, s. 7-36
Annotation: Studie o souvislostech filmového umění a literatury.
Article
6
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 3, 1991, č. 1, s. 133-136
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 3, 1991, č. 2, s. 3-14
Annotation: Studie.
Article
8
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 3, 1991, č. 2, s. 144-149
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 9, 1997, č. 2, s. 187-193
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 1, s. 98-102
Annotation: Recenze vědecké biografie R. J. podané formou jeho dialogů s manželkou (Pomorská Krystyna) z konce 70. let.
Article
11
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 8, 1996, č. 3, s. 147-153
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 8, 1996, č. 4, s. 151-158
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 4, 1996, č. 4, s. 267-273
Annotation: Studie.
Article
14
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 5, 2008, č. 9/10, s. 48-118
Annotation: Studie ke konceptualizaci jazyka v díle R. Weinera, F. Kafky a B. Schulze na základě pojetí jazyka v modernistické estetické koncepci W. Benjamina;...
Article
15
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 12, 2015, č. 23, s. 13-35
Annotation: Fenomenologicko-narativní analýza povídky Ztřeštěné ticho R. Weinera.
Article
16
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 17. 6. 2011
Annotation: Úryvek ze studie P. Málka publikované v knize "Heslář české avantgardy".
Article
17
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 23, 2015, Heft 1/2, s. [129]-151
Annotation: Studie zabývající se tématy cizosti a hledání identity v díle R. Weinera a jeho vztahem k jazyku; teoreticky vychází z práce Deleuze a Guattariho.
Article
18
by Málek, Petr, 1965- jo2009207083{{{}}}}
Published Praha : Dauphin, 2009.
Annotation: S autorovou předmluvou Komentář na/místo úvodu (s. 9-30), s Autorskou poznámkou (s. 397-398) a s kapitolami: Alegorie a melancholie. K Weinerově...
Book
19
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 33-69
Annotation: Interpretace Weinerova díla, především prózy Lazebník, na pozadí Benjaminova pojmu alegorie, s odbočkou k dvěma prózám K. Čapka (motiv tajemné...
Article
20
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 16, 2019, č. 32, s. [32]-108
Annotation: Studie je pokusem o popis vývoje české literatury během roku 1929. Autor se soustřeďuje na vydání "Lazebníka" R. Weinera jako ústřední literární...
Article