By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 8, květen 1957, s. 202-204
Annotation: O potřebnosti zevrubných dějin české literatury pro děti a mládež, zejména za nezpracované období posledních dvaceti let.
Article
2
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 4, duben, s. 137-140
Annotation: Studie zachycuje vývoj české prózy v desetiletí po Druhé světové válce. Věnuje se jak próze samotné, tak stavu české literární kritiky.
Article
3
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [4], 1955, č. 3/4, 20. 1., s. [1]
Annotation: Anotace knihy.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 48, 26. 11., s. 7
Annotation: Úvaha o výchovném poslání literatury; též o významu čtenářských besed a literárních pořadů.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 213, 3. 8., s. 1
Annotation: O činnosti Pražské městské knihovny a jejích poboček se statistikou čtenářsky nejžádanějších titulů české a světové literatury.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 19, 1967, č. 11, listopad, příloha, s. 1-16; č. 12, prosinec, příloha, s. 1-16
Annotation: Z připravované knihy.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 20, 1968, č. 1, leden, s. 10-11
Annotation: Přehled k zahájení 20. ročníku; s uvedením řady jmen týkajících se literatury.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 20, 1968, č. 1, leden, s. 5-7
Annotation: Přehled uměnovědných pojmů se zřetelem k estetické výchově v lidových knihovnách.
Article
9
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 8, 1948, č. 3, 1. 2., s. 33-35.
Annotation: Autor článku se zamýšlí nad možnými způsoby, jak lépe zpřístupnit umění lidu. Kriticky se vyjadřuje k aktuální situaci, kdy je obrat kultury...
Article
10
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 8, 1948, č. 4/5, 1. 3., s. 54-55.
Annotation: Kritická recenze na uvedenou knihu. Kniha nedostatečně reaguje na aktuální výzvy současnosti - jeho vytyčeným úkolům literatury.
Article
11
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 8, 1948, č. 4/5, 1. 3., s. 76.
Annotation: Krátký článek informuje o knihách, jez byly schovány za druhé světové války ve slepích Ústřední knihovny hl. m. Praha. Mimo jiné hra Jiskra...
Article
12
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 10, 1958, č. 8, srpen, s. 180-181.
Annotation: Bibliografie vytvořena v souvislosti s 15. výročím smrti J. F. (obsahuje studie a knihy o J. Fučíkovi, též divadelní hry, beletrie ad.)
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 2, únor, s. 28-33.
Annotation: R. Málek v článku popisuje, jak bude probíhat předvolební kampaň v knihovnách, jaké akce se budou pořádat. Článek obsahuje části: Texty...
Article
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 8, 1956, č. 8, srpen, s. 190-191.
Annotation: Bibliografie díla J. Nerudy.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 10, říjen, s. 228-230.
Annotation: Článek.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 1, leden, s. 18-19
Annotation: R. Málek se - krom obecných úvah nad problémem ilustrace knih - zamýšlí nad tím, jakou pozornost ilustraci věnují kritici, jakou rodiče či...
Article
18
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 1, leden, s. 20-23
Annotation: Článek se věnuje osvětové práci Boženy Němcové. Na základě různých citátů z jejích knih a novinových článků se snaží mapovat především...
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 12, 1960, č. 2, únor, s. 26-27
Annotation: Článek. Jak se knihovny budou podílet na oslavách patnáctého výročí osvobození republiky.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 9, 11. 1., s. 7
Annotation: O čtenářské oblibě knih domácích i cizích. Též o oblíbených literárních žánrech.
Article