By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Básně. -- S. 347-428
Annotation: Komentář editorky; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. 429-431); s Vysvětlivkami (s. 432-434); s poznámkou...
Book Chapter
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 3, 29. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 5, s. 438-442
Annotation: Studie k textologické přípravě edic poezie a korespondence F. Hrubína.
Article
6
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2005, č. 23, s. 136-138
Annotation: Recenze.
Article
7
by Málková, Iva, 1962- xx0001449{{{}}}}
Published Olomouc : Votobia, 2003.
Annotation: Analýza a výklad poválečné tvorby V. Z., s úvodem: Hledání Viléma Závady (s. 5-6) a s oddíly: Hledání v metatextech (s. 13-51, s kapitolami:...
Book
8
In: Zámlky. -- 4. s. obálky
Annotation: Poznámka ke knize; s biografickou poznámkou o autorce (s. [60]), s její fot. (s. [61]).
Book Chapter
9
by Málková, Iva, 1962- xx0001449{{{}}}}
Published Ostrava : Scholaforum, 1997.
Annotation: Příručka, s kapitolami: Problémové a autorské vymezení (s. 3-4); Časopisy, sdružení, almanachy, nakladatelství (s. 4-8); Poetika mladé poezie...
Book
10
by Málková, Iva, 1962- xx0001449{{{}}}}
Published Ostrava : Scholaforum, 1997.
Annotation: Příručka, s přehledovou statí: Pokusy vymezit znaky, rysy a povahu debutantů let devadesátých (s. 4-9) a s jejich miniportréty: Autoři (s. 9-22,...
Book
11
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Slovanské studie = Studia slavica, č. 5. -- ISSN 1214-3111. -- Č. 201, 2002, s. 293-298
Annotation: Interpretační studie o prvotině L. Moníkové Újma (Eine Schädigung); česky dosud nevyšla, slovensky pod názvem Ujma (Bratislava, Aspekt 1999).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 6, 2001, č. 24, zima 2001/2002, s. 20-23
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 6, Recenzní příloha, s. 5-6
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 3, březen, Recenzní příloha, s. 22-23
Annotation: Recenze tří sbírek v rubrice Telegrafické recenze.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 5, květen, Recenzní příloha, s. 18
Annotation: Recenze tří sbírek v rubrice Telegrafické recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 20, 2. 12., s. 1, 4-5
Annotation: Úryvek z rozsáhlejší studie.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 47, 2000, č. 4/5, s. 399-400
Annotation: Referát z konference.
Article
18
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 34, 1999, č. 9, s. 74-76
Annotation: Obsáhlá recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 4, s. 357-365
Annotation: Studie analyzující básnické prvotiny autorů spjatých s časopisem Květen: Štroblová Jana, Protěž (1958); Dvořáčková Vlasta, Větrný den...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 1, 12. 1., s. 21-22
Annotation: Recenze.
Article